Yrkestraineeprogram

Vi på BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. För att fortsätta utmana det konventionella krävs en god balans av kompetens och erfarenhet. Vi söker därför efter nästa generations nytänkare till vårt yrkestraineeprogram.

BillerudKorsnäs yrkestraineeprogram ger dig som deltagare en naturlig och komplett introduktion till vår verksamhet. Som deltagare blir du insatt i hela produktionsprocessen som krävs för att skapa förstklassiga och förnybara material. Samtidigt har du stor möjlighet att bygga ett starkt nätverk av kompetenta kollegor för framtida karriär inom företaget. Programmet syftar också till att stimulera den personliga utvecklingen hos deltagarna genom fördjupad kunskap om den egna befattningen. Målet är att programmet ska leda till en kommande yrkesroll hos oss på BillerudKorsnäs.

Grunden av programmet består av utbildning som varvas med praktik under en period på sex månader. Vi ger en gedigen introduktion med inblick i hela processen från skog till kund. Med besök på våra produktionsanläggningar, skogsmarker och kundevenemang ger programmet en god grund för dig att bygga vidare på. Som trainee är man även stationerad på sin hemavdelning där fokus är att skapa kunskap om verksamheten utifrån avdelningen och den framtida befattningens behov.

Yrkestraineeprogrammet vänder sig till dig som är kommande yrkesarbetare inom drift och underhåll med viss yrkeserfarenhet. Du har minst gymnasiekompetens med teknisk alternativt naturvetenskaplig inriktning. Viktigast av allt är att du har viljan att utvecklas, vi uppmuntrar medarbetares nytänkande och belönar goda prestationer.

Hos oss gör varje individ skillnad. Tillsammans bygger vi ett företag i framkant.

Se även

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

BillerudKorsnäs i världen

BillerudKorsnäs försäljningsorganisation verkar för att betjäna alla 1100 kunder på ett effektivt sätt över hela världen. Klicka här.

Titta på vår varumärkesfilm

BillerudKorsnäs varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.