Vad erbjuder BillerudKorsnäs?

På BillerudKorsnäs brinner vi inte bara för papper och smarta samt hållbara förpackningslösningar utan även för våra medarbetare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är tack vare dem som vi är ett världsledande företag inom förnybart förpackningsmaterial.

Som anställd inom BillerudKorsnäs får du en trygg anställning samt möjligheten att vara del av ett ledande internationellt företag med stark lokal förankring som ständigt vill driva utvecklingen framåt. Om du arbetar inom BillerudKorsnäs kommer du att ges möjligheten att vara med och arbeta för att skapa en mer hållbar framtid.

Du kommer vara del av en härlig blandning av människor. Vi har en informell och förbättringsinriktad företagskultur och vi gillar att ha roligt på arbetet samtidigt som vi skapar värde för företaget. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs på arbetet och det är en självklarhet att en säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga. BillerudKorsnäs arbetar aktivt med att hitta sätt som gör att alla medarbetare ges en möjlighet att finna en balans i tillvaron, oavsett vilka arbetsuppgifter eller arbetstider man har. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det är viktigt att båda föräldrarna är föräldralediga och därför erbjuder BillerudKorsnäs förstärkt föräldrapenning.

Vidare strävar vi efter att erbjuda ett varierande, utmanande och utvecklande arbete där du tidigt får ta ett stort eget ansvar. Vi anser att det är viktigt att varje medarbetare ska se sin del och sitt bidrag till företagets övergripande mål och verksamhet varav vi uppmuntrar kommunikation och återkoppling kring prestationer i vardagen. Därmed får även alla våra medarbetare ta del av företagets vinst i form av en rörlig lön och vinstandelssystem baserat på ens prestation.

BillerudKorsnäs är baserat på flera olika orter och i olika länder där ersättnings- och förmånsprogram utvecklas och används huvudsakligen landsvis. BillerudKorsnäs använder bland annat nedanstående delar för att skapa värde, både för organisationen och medarbetaren:

  • En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
  • Erkännande
  • Utveckling
  • Karriärmöjligheter
  • Balans mellan arbete och privatliv
  • En konkurrenskraftig nationell och regional ersättning
  • Prestationsbaserad bonus
  • En rad olika förmåner

Se även

Lediga Tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Titta på vår varumärkesfilm

BillerudKorsnäs varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.