Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-23 16:30:00

BillerudKorsnäs produktion av fluting i Gruvön igång

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-16 09:30:00

Haveri i BillerudKorsnäs produktion av halvkemisk massa till PM6 i Gruvön

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-10 18:00:00

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-20 07:02:00

Tillväxt igen

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-20 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–mars 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-06 09:00:00

BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 offentliggjord

Pressmeddelande
2017-04-05 09:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q1 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-04 13:00:00

Årsstämma 2017 BillerudKorsnäs AB (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-03-10 09:00:00

Valberedningens förslag till val av styrelse

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-03-07 13:35:00

BillerudKorsnäs föremål för undersökning från Europeiska Kommissionen

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-02-14 17:00:00

BillerudKorsnäs emitterar obligationer om MSEK 1 700

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-02-02 07:02:00

Förberedda för framtiden

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-02-02 07:00:00

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari–december 2016

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-01-19 10:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q4 2016

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-12-12 15:15:00

BillerudKorsnäs gör storinvestering i Gruvön

Pressmeddelande
2016-12-07 11:00:00

Ny studie visar: papperskassen det klimatsmarta valet

Pressmeddelande
2016-12-01 09:30:00

Per Lindberg prisas för bästa VD

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-11-07 13:00:00

Paulina Ekvall utnämns till HR-direktör för BillerudKorsnäs

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-10-27 13:00:00

Förändringar i BillerudKorsnäs koncernledning

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-10-21 07:02:00

Robust resultat enligt plan

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-10-21 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–september 2016

Pressmeddelande
2016-10-12 08:00:00

BillerudKorsnäs satsar inom ”Internet of Packaging”

Regulatorisk Pressmeddelande
2016-10-06 10:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q3 2016