Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-11-30 08:00:00

BillerudKorsnäs har ingått avtal om förvärv av Bergvik Skog Öst

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-11-15 12:00:00

BillerudKorsnäs tillsätter ekonomidirektör

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-10-16 13:00:00

DELÅRSRAPPORT Januari–september 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-10-08 14:00:00

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Paper

Pressmeddelande
2018-10-03 16:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q3 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-10-02 11:15:00

Valberedning 2019

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-09-17 17:00:00

BillerudKorsnäs tillsätter tillförordnad ekonomidirektör

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-09-16 21:00:00

BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast 2018: ”Unlocking the Potential”

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-08-13 16:00:00

BillerudKorsnäs tillsätter chef för divisionen Board

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-08-01 13:00:00

BillerudKorsnäs CFO lämnar sin tjänst under hösten 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-07-18 07:00:00

Delårsrapport januari–juni 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-07-10 20:00:00

BillerudKorsnäs reserverar MSEK 450 i andra kvartalet 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-07-06 09:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q2 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-06-13 17:30:00

BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-05-15 18:00:00

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-05-14 18:50:00

BillerudKorsnäs inleder förhandlingar om ny organisation

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-20 07:00:00

Delårsrapport januari–Mars 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-10 12:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q1 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-09 17:00:00

Årsstämma 2018 BillerudKorsnäs AB (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-09 16:00:00

BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 offentliggjord

Pressmeddelande
2018-03-09 11:00:00

Valberedningens förslag till val av styrelse

Pressmeddelande
2018-02-06 09:00:00

BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-01-29 13:00:00

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari–december 2017