Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-20 07:00:00

Delårsrapport januari–Mars 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-10 12:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q1 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-09 17:00:00

Årsstämma 2018 BillerudKorsnäs AB (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-04-09 16:00:00

BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 offentliggjord

Pressmeddelande
2018-03-09 11:00:00

Valberedningens förslag till val av styrelse

Pressmeddelande
2018-02-06 09:00:00

BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-01-29 13:00:00

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari–december 2017

Pressmeddelande
2018-01-17 11:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q4 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-01-16 14:30:00

Produktionsstörningar påverkar resultatet för 2017 negativt

Regulatorisk Pressmeddelande
2018-01-08 11:30:00

BillerudKorsnäs påverkas av massavedsbrist till följd av mild vinter

Pressmeddelande
2018-01-08 09:00:00

Över 400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-11-27 08:00:00

BillerudKorsnäs avser att förvärva skogstillgångar

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-30 13:00:00

Petra Einarsson utsedd till ny VD för BillerudKorsnäs

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-17 07:02:00

Bra efterfrågan och stabilt resultat

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-17 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–september 2017

Pressmeddelande
2017-10-10 11:30:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q3 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-09-26 08:00:00

Valberedning 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-09-11 15:00:00

BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier