Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-30 13:00:00

Petra Einarsson utsedd till ny VD för BillerudKorsnäs

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-17 07:02:00

Bra efterfrågan och stabilt resultat

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-10-17 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–september 2017

Pressmeddelande
2017-10-10 11:30:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q3 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-09-26 08:00:00

Valberedning 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-09-11 15:00:00

BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-07-18 07:02:00

Goda utsikter

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-07-18 07:00:00

BillerudKorsnäs VD lämnar sin tjänst under början av 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-07-18 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–juni 2017

Pressmeddelande
2017-06-29 11:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q2 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-23 16:30:00

BillerudKorsnäs produktion av fluting i Gruvön igång

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-16 09:30:00

Haveri i BillerudKorsnäs produktion av halvkemisk massa till PM6 i Gruvön

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-05-10 18:00:00

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-20 07:02:00

Tillväxt igen

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-20 07:00:00

DELÅRSRAPPORT januari–mars 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-06 09:00:00

BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 offentliggjord

Pressmeddelande
2017-04-05 09:00:00

Inbjudan till press- och analytikerkonferens – Q1 2017

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-04-04 13:00:00

Årsstämma 2017 BillerudKorsnäs AB (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-03-10 09:00:00

Valberedningens förslag till val av styrelse

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-03-07 13:35:00

BillerudKorsnäs föremål för undersökning från Europeiska Kommissionen

Regulatorisk Pressmeddelande
2017-02-14 17:00:00

BillerudKorsnäs emitterar obligationer om MSEK 1 700