Regulatorisk
Pressmeddelande
30 okt 2017, 13:00 CET

Petra Einarsson utsedd till ny VD för BillerudKorsnäs

Styrelsen i BillerudKorsnäs har utsett Petra Einarsson till ny VD och koncernchef. Petra efterträder Per Lindberg som efter 12 framgångsrika år på egen begäran lämnar BillerudKorsnäs för ett nytt uppdrag. Petra Einarsson tillträder vid årsskiftet 2017-2018.

- Jag är fantastiskt glad och nöjd över att kunna presentera Petra Einarsson som ny VD och koncernchef för BillerudKorsnäs, säger styrelseordförande Lennart Holm. Petra är en erfaren och kompetent ledare som under sina år som chef för Sandvik Materials Technology visat på en stor förmåga att framgångsrikt utveckla en komplex processindustriell verksamhet satt under internationell konkurrens. Med Petra i rollen som VD så är jag är övertygad om att vi kommer att lyckas i våra ambitioner att vidareutveckla BillerudKorsnäs till nya höjder.

Petra Einarsson är sedan 2013 chef för Sandvik Materials Technology och medlem i Sandvik AB’s koncernledning. Hon har dessförinnan varit verksam i ett antal olika ledande positioner inom Sandvikkoncernen, bland annat som chef för produktområde Tube, chef för produktområde Strip och som ekonomidirektör för Sandvik Materials Technology. Petra är född 1967 och utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet.

Per Lindberg lämnar sin post som VD vid årsskiftet 2017-2018.i samband med att Petra Einarsson tillträder.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, styrelseordförande BillerudKorsnäs AB (publ), tel: 070-630 8562

Henrik Essén, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs AB (publ), tel: 0730-573801, henrik.essen@billerudkorsnas.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl.13:00 CET.