Pressmeddelande
24 jan 2019, 7:00 CET

BillerudKorsnäs får högsta betyg för skogsbruk

BillerudKorsnäs lyfts fram av den ideella miljöorganisationen CDP som världsledande i arbetet mot avskogning och placerar sig på CDP Forests A-lista.

Varje år lämnar tusentals företag information om sin miljömässiga påverkan, risker och möjligheter till CDP för att få en oberoende bedömning enligt SDP:s betygsystem. År 2018 var det över 650 investerare som begärde att företag skulle låta CDP bedöma deras verksamhet. Företagen betygssätts från A till D baserat på hur effektivt de klarar av klimatförändringar, avskogning och vattenskydd, medan de som inte avslöjar eller lämnar otillräcklig information får betyget F.

BillerudKorsnäs uppmärksammas nu för sina insatser under det senaste rapporteringsåret med att hantera avskogning i sin försörjningskedja genom hållbara inköp av viktiga råvaror kopplade till avskogning globalt. Betyget baseras på uppgifter om verksamheten under 2018 som lämnats in till CDP.

CDP:s bedömning inom kategorin för skog sker genom granskning av företags verksamhet kopplade till de fyra råvaror som orsakar mest avskogning: ved, boskap, soja och palmolja. Företagen behöver få ett A inom minst ett av dessa områden för att komma in på CDP Forests A-lista.

- Rankingen är ett kvitto på att BillerudKorsnäs arbetar på ett långsiktig hållbart sätt med skogen som råvara. Det arbetet måste man se i ett större perspektiv som inte bara handlar om skogen utan om allt arbete som behövs för att skydda vårt klimat, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på BillerudKorsnäs.

Den fullständiga listan över företag som kvalade in på årets CDP Forests A-lista finns här, tillsammans med alla andra offentliga företagsresultat: https://www.cdp.net/en/scores

CDP bedömer företag utifrån transparens, medvetande och hantering av miljömässiga risker och deras sätta att vara förebilder utifrån miljömässigt ledarskap, genom t.ex. att sätta ambitiösa och meningsfulla mål.


För mer information, kontakta:

Malin Ljung Eiborn, Director Sustainability

Malin.LjungEiborn@billerudkorsnas.com