Pressmeddelande
13 mar 2019, 13:00 CET

BillerudKorsnäs presenterar proformautfall för 2018 och 2017

BillerudKorsnäs arbetar sedan den 1 oktober 2018 i en struktur som innefattar tre divisioner med fullt resultatansvar. Som en följd av att den finansiella redovisningen har ändrats sedan den 1 januari 2019 presenterar bolaget idag proformautfall för 2018 och 2017. 

BillerudKorsnäs bedriver idag sin verksamhet i tre divisioner, med fullt resultatansvar. De tre divisionerna är:

  • Division Board tillverkar och säljer vätskekartong, förpackningskartong samt fluting & liner. I divisionen ingår bruken i Gävle, Gruvön och Frövi/Rockhammar.
  • Division Paper tillverkar och säljer kraft- och säckpapper. I divisionen ingår bruken i Skärblacka, Karlsborg, Jakobstad och Beetham.
  • Division Solutions tillhandahåller lösningar som möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningar. Division Solutions verkar inom tre områden där Managed Packaging är det största.

Omsättning per division under 2018 respektive (2017):

  • Division Board, 12 679 miljoner kronor (12 156)
  • Division Paper, 8 523 miljoner kronor (7 815)
  • Division Solutions, 980 miljoner kronor (776)

EBITDA per division under 2018 respektive (2017):

  • Division Board, 2 456 miljoner kronor (2 870)
  • Division Paper, 1 516 miljoner kronor (1 338)
  • Division Solutions, 14 miljoner kronor (-40)

Utöver de tre divisionerna uppstår viss omsättning i andra enheter vilket klassificeras under övrigt, under 2018 respektive 2017 uppgick denna omsättning till 1 719 miljoner kronor (1 634).

Fullständig översikt av proformautfall för divisionerna för de åtta senaste kvartalen till och med kvartal fyra 2018 återfinns på BillerudKorsnäs hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Casselblad, EVP Communication & Sustainability, 08-553 335 08,
christopher.casselblad@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se