Consumer Board

Consumer Board levererar förpackningsmaterial av nyfiberbaserad högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel samt konsumentvaror av olika slag. Smarta lösningar för funktion, design och materialval skapar mervärde för kunderna.

Tillväxtstrategi: volymtillväxt

 Hållbar och lönsam volymtillväxt på de viktigaste marknaderna.    

Tillväxtmål 4-5% per år

 • Säkerställa ökad kapacitet från 2019 för att tillgodose kundernas behov och efterfrågan
 • Tillgodose kundernas krav på totalkvalitet – produkt- och leveranskvalitet
 • Tillvarata den starka marknadspositionen
 • Snabbt möta ökade regulatoriska krav på förpackningar på prioriterade tillväxtmarknader

Vätskekartong ~ 85 % av Consumer Boards försäljning

Förpackningar för:

 • Mjölk
 • Juice
 • Andra drycker och flytande livsmedel
 • Konserverad mat

Förpackningskartong ~ 13 % av Consumer Boards försäljning

Förpackningar för:

 • Exklusiv dryck
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hushålls- och industriella varor inom premiumsegmentet
 • Modeartiklar
 • Mat inom premiumsegmentet

Cup Stock ~ 2 % av Consumer Boards försäljning

Förpackningar för:

 • Pappersmuggar för varma och kalla drycker

Nyckelfakta

Volymtillväxt
4-5%
Nettoomsättning, MSEK
8 189
EBITDA, MSEK
1767
EBITDA-marginal
22%