Division Board

Division Board tillverkar och säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner.

I divisionen ingår affärssegmenten Tetra Pak, Liquid Packaging Board, Cartonboard samt Containerboard.

Tillverkningen sker vid produktionsenheterna i Gruvön, Frövi, Rockhammar och Gävle.

Kundernas storlek och krav varierar mellan de olika segmenten men gemensamt är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar.

Division Boards övergripande strategi är ”volymstillväxt” och målet är en årlig tillväxt på 4-5%. Detta möjliggörs bland annat av den stora investeringen i världens mest moderna kartongmaskin KM7 i Gruvön som ska stå färdig i första kvartalet 2019.

Division Boards kunder är till största delen konverterare.

Nyckelfakta

Volymtillväxt
4-5%
Nettoomsättning, MSEK
8 189
EBITDA, MSEK
1767
EBITDA-marginal
22%