Division Paper

Division Paper tillverkar och säljer högpresterande kraft- och säckpapper samt  pappersmassa till en extern marknad.

Division Papers övergripande strategi är selektiv tillväxt och målet är en årlig tillväxt om 1-2%.

Selektiv tillväxt innebär att växa på de mest lönsamma produkterna och produktområdena samt minska på de mindre lönsamma för att på så vis vidmakthålla en hög lönsamhet.
Division Papers kunder är till största delen konverterare.