Division Solutions

Divisions Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och system.

Division Solutions övergripande strategi är värdetillväxt och målet en årlig tillväxt om 15-25%.

Division Solutions kunder är till största delen varumärkesägare.