Packaging Paper

Packaging Paper erbjuder kraft- och säckpapper av premiumkvalitet och smarta lösningar för kunder inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

 Tillväxtstrategi: Selektiv tillväxt

Hållbar och lönsam tillväxt inom utvalda segment, framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri på tillväxtmarknader.     

Tillväxtmål 2-4% per år

 • Fortsatt tillväxt och ökad närvaro på tillväxtmarknader.
 • Optimera totalmixen – kunder, produkter och segment
 • Skapa affärsmöjligheter genom att fortsätta att ersätta överflödig plast
 • Ta vara på marknadspotentialen för pappersbaserade cementsäckar

Kraftpapper ~ 40 % av Packaging Papers försäljning

Viktigaste användningsområden Förpackningar för:

 • Mjöl, socker, gryn m m
 • Bärkassar
 • Flexibla förpackningar
 • Formbara förpackningar
 • Medicinska förpackningar
 • Skyddspapper för stål

Säckpapper ~ 30 % av Packaging Papers försäljning

Förpackningar för:

 • Byggmaterial
 • Industrimineraler
 • Kemikalier
 • Livsmedel
 • Djurfoder

Nyckelfakta

Selektiv tillväxt
2-4%
Nettomsättning, MSEK
8 529
EBITDA, MSEK
1 499
EBITDA-marginal
18%