Miljöarbete genom smartare förpackningar

Titta på intervjun med Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet på BillerudKorsnäs, och lär dig hur ett modernt förpackningsföretag kan bidra till en mer hållbar framtid …

Se även

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.
* utom kärlek

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka framtida generationer