i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet. Aktiebolagslagen reglerar bolagsordningens innehåll.

Bolagsordningen antas av bolagsstämman och är offentlig eftersom den registreras hos Bolagsverket. År 2020 beslutades den senaste ändringen av BillerudKorsnäs bolagsordning.

Bolagsordning