Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet. Aktiebolagslagen reglerar bolagsordningens innehåll.

Bolagsordningen antas av bolagsstämman och är offentlig eftersom den registreras hos Bolagsverket. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämma 2020 och är tillgänglig via länk nedan. Vid årsstämman 2022 antogs en ny bolagsordning, varigenom bolagets firma ändras till Billerud Aktiebolag (publ). Den nya bolagsordningen träder i kraft när den registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i tredje kvartalet 2022.

Bolagsordning