Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 äger rum i Stockholm den 5 maj 2020.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Andreas Mattsson, Chefsjurist, Box 703, 169 27 Solna. Förslagen måste skickas senast sju veckor före årsstämman för att ärendet med säkerhet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de är ägnade för beslut av årsstämman och har anmälts i tid. I anslutning till VDs anförande till årsstämman ges tillfälle till frågor om bl.a. bolagets verksamhet, planer och utveckling. Sådana frågor behöver därför inte anmälas som stämmofrågor.

Närmare uppgifter om när och hur en anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras kommer att offentliggöras före stämman. Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta: Andreas Mattsson, Chefsjurist, på 08-553 335 00.