i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Valberedning 2022

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2022, som är utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av: 

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, 
  • Tomas Flodén,utsedd av AMF Försäkring & Fonder,
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden, och 
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerudkorsnas.com eller med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.

Se nedan för instuktionen till valberedningen inför årsstämman 2022, antagen av årsstämman.

Instruktion till valberedningen 2022