Tre divisioner med eget resultatansvar

Divisionerna har ansvar och ägarskap för såväl kostnader som intäkter inom ramen för den aktuella divisionen.

Alla tre divisioner har en liknande organisationsstruktur, avsett att underlätta kontakten med koncerngemensamma funktioner såväl som samarbete och koordinering mellan divisionerna.

Division Board tillverkar och säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar
på värdeskapande material och servicelösningar

Division Paper tillverkar och säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Divisionen säljer också överskott av pappersmassa till en extern marknad.

Division Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system. Divisionens verksamhet växer inom tre områden, där Managed Packaging, som erbjuder skräddarsydda förpackningslösningar och -tjänster till globala varumärkesägare, idag är den största.

Nettoomsättning per division 2019

Fördelning EBITDA per division 2019

Fördelning EBITDA per division *Exklusive fördelning för övrigt, valutasäkring mm Procent
Division Board, 61
Division Paper, 37
Division Solutions, 2