Division Board

Division Board tillverkar och säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner.

Materialen säljs främst till förpackningstillverkare. Kundernas storlek och krav varierar mellan de olika segmenten men gemensamt är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar. Överskott av pappersmassa säljs till en extern marknad.

Fokus 2020

• Säkerställa upprampning av KM7 i Gruvön
• Säker och stabil produktion
• Minskade rörliga och fasta kostnader
• Dra affärsmässiga fördelar av en stark produktportfölj och
sätta en ny marknadsstandard
• Fortsätta att skapa kundvärde från fiber till förpackning
• Snabbt möta ökade regulatoriska krav på förpackningar på
prioriterade tillväxtmarknader

Försäljning per produktkategori, %

Försäljning per produktkategori, % Procent
Vätskekartong 55
Fluting & Liner 26
Förpackningskartong 11
Övrigt 8

Division Board säljer

  • Vätskekartong används främst i livsmedelsförpackningar till drycker och flytande livsmedel.
  • Förpackningskartong används till produkter inom premiumsegment,
    där förpackningen ofta är en del av varumärkets image.
  • Wellpappmaterialen fluting och liner där fluting är det vågiga skiktet i wellpapp som används för såväl ömtåliga som tunga industriprodukter samt för i livsmedelsförpackningar. Liner används i förpackningskartong och är det yttre tryckbara lagret på kartonger av wellpapp.

Produktionsanläggningar

Gävle

Producerar vätskekartong och white top kraftliner, det yttre tryckbara lagret på kartonger av wellpapp. Varje dag produceras material till 200 miljoner dryckesförpackningar (enportionsstorlek) i anläggningen, vilket betyder att var fjärde portionsdryck i världen använder vätskekartong tillverkad hos BillerudKorsnäs i Gävle.

Gruvön

Producerar cup stock, fluting, formbart papper, kraftpapper, liner, säckpapper och vätskekartong. I Gruvön produceras även avsalumassa. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertkunskap inom förpackningsoptimering, där förpackningens alla egenskaper kan undersökas in i minsta detalj.

Frövi/Rockhammar

Producerar förpackningskartong och vätskekartong. I Rockhammar produceras oblekt och blekt CTMP1 för leverans i balad form till Frövi. I Frövi/Rockhammar finns dessutom ett utvecklingscenter och laboratorium med expertishjälp inom förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport.

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
4-5%
Nettoomsättning
MSEK 13 692
EBITDA
MSEK 1 986