Division Paper

Division Paper tillverkar och säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

Materialen säljs främst till förpackningstillverkare. Användningsområden är framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri. Divisionen säljer överskott av pappersmassa som BillerudKorsnäs inte använder i sin egen produktion till en extern marknad.

Tillväxtstrategi

  • Optimerad produkt- och kundportfölj för att öka lönsamheten
  • Säkerställd produktionsstabilitet och fortsatt utveckling av befintliga produktionsanläggningar
  • Produktutveckling

Försäljning per produktkategori

Försäljning per produktkategori, % Procent
Kraftpapper, 53
Säckpapper, 47

Division Paper säljer

  • Kraftpapper används framför allt i förpackningar för olika typer av torra livsmedel och till medicinska förpackningar.
  • Säckpapper har hög hållfasthet, vilket är en förutsättning för att konkurrera på denna marknad.

Produktionsanläggningar

Skärblacka

Producerar högkvalitativt vitt maskinglättat kraftpapper brunt säckpapper, fluting och avsalumassa. Dessutom finns två laboratorier, med expertis inom barriärer och olika typer av försegling, för utveckling av förpackningar för livsmedel och medicinska produkter.

Karlsborg

Producerar formbart papper (FibreForm®), kraftpapper och säckpapper samt avsalumassa. Dessutom finns förpackningsutvecklingscenter som erbjuder värdeskapande expertis och tjänster inom optimering av massa samt utveckling av påsar och säckförpackningar.

Beetham

Producerar papper för förpackning av medicinsk utrustning, livsmedelsförpackningar och andra typer av industriella applikationer. Specifika tillämpningar inkluderar fettåligt papper för snabbmatsindustrin och sterilt barriärpapper med direkt tätning.

Jakobstad

Producerar kraft- och säckpapper. I Jakobstad produceras även avancerade och högpresterande papperskvaliteter till en mängd olika tekniska applikationer som exempelvis slippapper, rull- och reamförpackning.

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
0-2%
Nettoomsättning
MSEK 8 523
EBITDA
MSEK 1 516