Division Solutions

Division Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system.

Kunderna inom Division Solutions är till största delen varumärkesägare. Divisionens verksamhet växer inom tre områden, där Managed Packaging idag är den största. Övriga två delar innefattar systemförsäljning och utveckling av
helt nya, innovativa lösningar.

Managed Packaging för globala varumärken

Många globala varumärkesägare och detaljhandelskedjor med tillverkning i Asien har ett behov av att stärka kontrollen över sin paketering. De vill också minska sin resursförbrukning och letar efter hållbara alternativ både vad gäller förpackningsmaterial och -lösningar. Med 20 års erfarenhet av förpackningsproduktion i Asien och ett nätverk som omfattar fler än 50 produktionspartners erbjuder Managed Packaging skräddarsydda förpackningslösningar och -tjänster till globala varumärkesägare.

System som utmanar plastförpackningar

Förpackningssystem är ett koncept där vi i tätt samarbete med maskintillverkare och konverterare tar fram förpackningslösningar som är optimerade för varumärkesägare. Våra systemlösningar som baseras på nyfiber erbjuder medvetna varumärkesägare ett alternativ till förpackningar som idag främst är plastbaserade.

Helt nya lösningar

Innovation är en av våra strategiska hörnstenar. Vi eftersträvar att introducera såväl nya material som att hitta helt nya produkter. En viktig framgångsfaktor är att samverka med andra aktörer såväl internt inom koncernen som med branschaktörer som konverterare, varumärkesägare och maskinleverantörer, samt även med entreprenörer och innovatörer.

Fokus 2020


• Utökat samarbete med varumärkesägare
• Tillväxt för Managed Packaging genom nya kunder
• Fortsatt kommersialisering av nya applikationer för FibreForm
• Utvärdering av potentiella förvärv

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
15-25%
Nettoomsättning
MSEK 980
EBITDA
MSEK 64