Hållbarhet stark drivkraft

Globala omvärldstrender påverkar förpackningsbranschen och bidrar till vår strategi framöver. Sammantaget visar utvecklingen att vår mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid är mer relevant än någonsin.

Behovet av förpackningar ökar till följd av urbanisering och digitalisering. Samtidigt är hållbarhet en stark drivkraft som innebär att framtidens förpackningar behöver anpassas för att inte belasta vårt klimat.

Fem omvärldsnycklar

 

1. Behovet av förnybara förpackningar ökar

Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och andelen växer. Då allt fler människor bor långt ifrån råvaror och lokal livsmedelsförsörjning behöver varor i högre utsträckning förpackas och distribueras. Förpackningarna behöver vara säkra och effektiva för att skydda innehållet men de behöver också vara hållbara ur ett miljö- och klimatperspektiv. Förpackningar som är förnybara, går att återvinna eller återanvända är framtiden för att passa in i städernas behov av förnybara lösningar och cirkulära materialflöden.

2. Hållbarhetskraven skärps

FN:s globala mål om att bekämpa klimatförändringarna, det globala klimatavtalet och den ökade medvetenheten om att vi inte får passera gränsen för vad vår planet tål, driver på utvecklingen mot ett koldioxidfritt samhälle. Bolag förväntas ta ansvar för såväl sina produkter som hur dessa förpackas.

Varumärkesägare ökar sina ambitioner och fler förpackningslösningar behöver vara förnybara och cirkulära, vilket också drivs på av ökad reglering och lagstiftning.

3. Digitaliseringen innebär möjligheter

Digitaliseringen innebär möjligheter till automatiserade processer i hela förpackningsbranschens värdekedja, exempelvis inom effektivt och ansvarsfullt skogsbruk, automatiserade lager, förarlösa fordon och robotar. Digitaliseringen innebär vidare möjligheter till ny, inbyggd funktionalitet i förpackningar. Säkerheten för varor som livsmedel och medicin kan till exempel ökas genom inbyggda sensorer. Ett annat område är kommunicerbara förpackningar, där scanningsbara koder ger varumärkesägare möjlighet att kommunicera med konsumenter.

4. Ny spelplan när värdekedjan förändras

Branschens nya spelplan med hög grad av digitalisering och tillgång på data i realtid öppnar upp möjligheter för nya affärs-, logistik- och distributionsmodeller. Ett exempel är Managed Packaging, som arbetar med ett nätverk av produktionspartners eller områden som transport, återvinning eller försäljning. Ett annat exempel är e-handeln, som ställer ökade krav på distributionskedjan där förpackningarna behöver vara tåliga, skydda varorna under transport, optimeras utrymmesmässigt och samtidigt ge en positiv ”unboxing experience” och returhantering för mottagaren.

5. Intresset för skogen som råvara ökar

Skogen har ökat i värde och integreras i allt högre utsträckning i värdekedjan. Vedråvara är den viktigaste resursen i förnybar materialproduktion. Tekniska framsteg innebär att vedråvara är möjligt att använda i fler verksamheter än tidigare vilket sammanfattningsvis ökar konkurrensen om vedråvaran. Rätt utnyttjat så används trädet samtliga delar optimalt, där delarna kommer bäst till sin rätt.

Se även

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.

Packaging Sustainability for Helpful Brands

Introducerar det första djupdyket i BillerudKorsnäs Consumer Panel

Trender som formar framtidens affärsperspektiv

Utmana konventionella förpackningar – trender som formar framtidens affärsperspektiv: BillerudKorsnäs trendrapport presenterar vi sex perspektiv