Positiva marknadstrender

De globala megatrenderna, urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhet, innebär stora möjligheter för förpackningsindustrins fortsatta tillväxt.

BillerudKorsnäs har identifierat ett antal trender som kommer att skapa affärsmöjligheter för förpackningsindustrin och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt för innovativa aktörer.

#1 Problemlösning för megastäder

Sju av tio personer kommer att bo i en mångmiljonstad år 2050. Förpackningsindustrin kan svara mot de växande städernas behov genom att erbjuda säkra, effektiva och hållbara förpackningslösningar som passar i städernas framtida cirkulära system.

Genom att byta till pappersbaserade förpackningar när så är möjligt ökar till exempel återvinningsgraden flerfaldigt på de flesta kontinenter. Ett exempel är att ersätta plastsäckar med BillerudKorsnäs QuickFill Clean cementsäckar av papper som inte bara innebär minskad plastanvändning utan även stora möjligheter för byggindustrin att förbättra arbetsförhållandena.

#2 Stötta hjälpsamma varumärken

För varumärkesägare som vill bidra till en hållbar framtid kan förpackningar som skyddar, minskar svinn och reducerar miljöpåverkan också bli ett strategiskt verktyg i varumärkesarbetet. De varumärken som tydligt kan differentiera sig med hjälpsamma förpackningar, som ändrar konsumentbeteenden på ett positivt sätt för samhället, blir de verkliga vinnarna.

BillerudKorsnäs jobbar nära varumärkesägare, särskilt inom premiumsegmenten, och kan erbjuda unik design och hållbara förpackningslösningar som stärker kundernas varumärke hos den alltmer medvetna målgruppen konsumenter.

#3 Designa för 100% automation

Förpackningar anpassade för nya logistik- och distributionsnät, exempelvis automatiserade lager, förarlösa fordon och robotar, är en del i att möta efterfrågan på snabba och hållbara leveranser oavsett var konsumenten befinner sig.

BillerudKorsnäs har den kompetens och erfarenhet om förpackningsmaterial och -lösningar som behövs för att vara en strategisk partner i utvecklingen av mer effektiva varuflöden.

#4 Generera, dela och tjäna på data

Intelligenta förpackningar kan användas som ett strategiskt kommunikations- och dialogverktyg, från produktion till eftermarknad. Detta skapar stora möjligheter för starkare leverantörs- och kundrelationer, samtidigt som nya intäkter kan uppstå baserat på data som genererats av förpackningar. Inom BillerudKorsnäs Venture finns HanHaa som har en lösning som i realtid visar position och tillstånd för ett paket och Kezzler gör
varje förpackning unik och interaktiv.

#5 Erhåll det verkliga värdet

Förändrade affärsmodeller och värdekedjor innebär möjligheter till nya lösningar och samarbeten mellan förpackningsbranschen och kringliggande branscher som nyttjar förpackningar, där förpackningen levererar ett värde till flera parter i värdekedjan.

En förpackning utför flera jobb under sin livscykel, där många av dem var för sig överstiger värdet av själva förpackningskostnaden redan idag. Med hållbara och innovativa förpackningmaterial – och lösningar som bas tillsammans med fortsatt expansion i värdekedjan kan BillerudKorsnäs skapa värde för kunder och samhället i stort.

#6 Gör allt användarfokuserat

När nya konsumtionssätt, exempelvis e-handel, ökar kraftigt kan förpackningen ta en stor roll i att skapa lojalitet för varumärken genom att ge konsumenten en minnesvärd upplevelse även när produkten inte inhandlas i butik.

Marknadsinvesteringar flyttar från reklam och butik till förpackningar. BillerudKorsnäs har helhetslösningar inom förpackningar som kan skapa en positiv mottagarupplevelse även när varan handlas på distans.

Drivkrafter

Vill du veta mer?

Packaging Sustainability för hjälpsamma varumärken

BillerudKorsnäs rapport ”Packaging Sustainability for Helpful Brands – views on the role of brand owners in packaging sustainability” (pdf)

Challenging conventional packaging

BillerudKorsnäs rapport ”Challenging conventional packaging – trends that shape Future Business Perspectives” (pdf)

BillerudKorsnäs konsumentpanel 2017

Rapporten ”BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017 – views on Packaging Sustainability from around the globe” (pdf)

Se även

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.

Packaging Sustainability for Helpful Brands

Introducerar det första djupdyket i BillerudKorsnäs Consumer Panel

Trender som formar framtidens affärsperspektiv

Utmana konventionella förpackningar – trender som formar framtidens affärsperspektiv: BillerudKorsnäs trendrapport presenterar vi sex perspektiv