Globala trender ökar behov av hållbara lösningar

Näringslivet har en viktig roll att spela för att hitta lösningar till de stora utmaningar som utvecklingen i världens nu ställer oss alla inför. Möjligheter finns både genom eget ansvarstagande längs värdekedjan och genom satsningar på innovation och strategiska samarbeten.

Att integrera kundernas och kundernas kunders behov och önskemål i det dagliga innovations- och utvecklingsarbetet kommer att vara avgörande för förpackningsindustrins möjligheter att ta tillvara på den potential som den föränderliga omvärlden innebär.

Framtida affärsperspektiv och förpackningsmöjligheter

#1 Problemlösning för megastäder

Eftersom storstäder främst konsumerar framför att bidra till produktion, ökar urbaniseringen behovet av innovativa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling i och kring städerna. Utmaningarna kring transport, konsumtion och avfallshantering kommer att växa. Förpackningar kan svara på dessa utmaningar genom att vara säkra, effektiva och passa in i de framtida städernas cirkulära system.

#2 Hjälp goda varumärken att lyckas


Förväntningarna på företag att bidra till en hållbar utveckling blir allt högre, inte bara genom enskilda aktivitetern utan genom att låta hållbarhet ligga till grund för strategi och affärsutveckling. Konsumenter letar efter de varumärken som får dem att bli en del av lösningen. Förpackningar som skyddar, minskar svinn och reducerar miljöpåverkan kan förändra synen på förpackningar från ett nödvändigt ont till ett strategiskt verktyg för varumärken som vill bidra till en hållbar framtid.

#3 Utveckla för en automatiserad värld

Redan idag ersätts stora delar av logistik och distribution av maskiner och fler av framtidens aktiviteter kommer sannolikt att ske utan mänsklig inblandning. Förpackningar anpassade för nya logistik- och distributionsnät, exempelvis förarlösa fordon eller automatiserade lager, är en del i att möta efterfrågan från konsumenter som önskar snabba leveranser var de än befinner sig.

#4 Generera, dela och hitta värde i data


Digitaliseringen innebär växande mängder data som, om den tas till vara på rätt sätt, blir mycket värdefull. Förpackningen möter konsumenten flera gånger varje dag och intelligenta förpackningar kan användas som ett strategiskt kommunikations- och dialogverktyg, från produktion till eftermarknad. Detta skapar stora möjligheter för starkare leverantörs- och kundrelationer.

#5 Fånga det verkliga värdet


Att identifiera den intressent som har mest nytta av en specifik produkt eller tjänst kommer att vara nyckeln till framgång. När fokus skiftar från kostnad till värde, gäller det att identifiera vilka värden som erbjuds och för vem det värderas högst. Förändrade affärsmodeller och värdekedjor innebär möjligheter till nya lösningar och samarbeten inom förpackningsbranschen, där förpackningen levererar ett värde till mer än en spelare i värdekedjan.

#6 Med användaren i fokus - på riktigt


Fokus skiftar från vilka tekniska möjligheter en produkt har, till att säkerställa att användare förstår och kan använda produkter fullt ut. När nya konsumtionssätt, exempelvis e-handel, ökar kraftigt kan förpackningen ta en stor roll i skapa lojalitet för vatt arumärken genom att ge konsumenten en spännande upplevelse även om produkten inte inhandlas i butik.

Se även

BillerudKorsnäs lanserar unik konsumentpanel inom packaging sustainability

Megastadsbor positiva till förpackningar som problemlösare inom hållbarhet, läs mer.
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant

Trender som formar framtidens affärsperspektiv

Utmana konventionella förpackningar – trender som formar framtidens affärsperspektiv: BillerudKorsnäs trendrapport presenterar vi sex perspektiv