Våra partnerskap

På BillerudKorsnäs är vi övertygade om att det är genom partnerskap och strategiska samarbeten med andra som vi blir bäst. Vi kan inte själva lösa världens hållbarhetsutmaningar. Men tillsammans med andra kan vi hitta nya innovativa lösningar på utmaningarna och samtidigt nå större insikt om de krav som marknaden ställer på oss. Vi vill också lära av varandra, bidra till att sprida kunskap och skapa en bredare positiv påverkan på samhället och vår miljö.

Tara Ocean Foundation

Plastnedskräpning i haven är ett av vår tids största miljöproblem- flera miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Enligt en rapport från organisationen Ellen MacArthur Foundation kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050. Det är ett reellt hot mot ekosystem över hela världen, och i förlängningen mot människan.

Därför medfinansierar och samarbetar BillerudKorsnäs med den franska forskningsorganisationen Tara Expeditions för att bidra till mer kunskap om hur plast påverkar våra hav. 

Läs mer om vår samarbete med Tara Ocean Foundation

Återvinning av förpackningar

Att arbeta för ökad återvinning av förpackningar och att minska nedskräpning, oavsett material, är en viktig komponent i vårt arbete. Vi tar vårt ansvar som producenter genom FTI- Förpacknings- och tidningsinsamlingen. FTI har i uppdrag att samla in och återvinna förpackningar och tidningar i Sverige. Som Europas största producent av papper för bärkassar erbjuder vi dessutom ett bra alternativ, särskilt mot bakgrund av att EU beslutat om att kraftigt minska användningen av plastbärkassar.

 

Samverkan mot matsvinn

BillerudKorsnäs vill att fler ska få tillgång till bättre mat, och inser att matsvinn är ett stort globalt hållbarhetsproblem som måste minskas. Med våra produkter och vår kompetens kan vi bidra till en positiv utveckling på detta område. Tillsammans med våra kunder tar vi fram smarta förpackningslösningar för en mängd olika livsmedel som ger maten längre hållbarhet och skyddar den från yttre påfrestningar längs hela värdekedjan – från livsmedelsproducent till konsument.

Ett exempel är förpackningen Tetra Recart® där maten steriliseras i själva förpackningen. På så vis bidrar vi till att minska det stora resursslöseri som utgörs av förstörd mat på grund av dåliga förpackningar.

BillerudKorsnäs har ett nära samarbete med maskintillverkaren Bosch: tillsammans med dem lanserade vi ett helt nytt komplett lufttätt förpackningssystem för papperspåsar till torra livsmedel, Axello Zap. 

Samarbete med ActionAid

BillerudKorsnäs stödjer ActionAid - en global rörelse som tillsammans står upp för mänskliga rättigheter och kämpar mot fattigdom.  Vi stödjer i första hand den del av ActionAids verksamhet som inriktas på den mänskliga rättigheten mat, eftersom det är så tydligt kopplat till vår verksamhet. Samarbetet med ActionAid är ytterligare ett steg i arbetet med att ta vara på jordens resurser och få fler människor att ta del av den mat som finns på vår jord.

Genom ett internt program har alla anställda som vill vara med möjlighet att skänka ”en lunch” (60 kronor per månad). För varje lunch som skänks ger BillerudKorsnäs ytterligare ett bidrag på 100 kronor. 160 kronor räcker till att ge fem utsatta familjer tillräckligt med utsäde och redskap för att komma igång med ett småskaligt jordbruk, eller att ge fem föräldralösa barn gröt till skollunch under ett helt års tid. Varje år har några medarbetare som deltar i programmet sedan möjligheten att delta i en resa till något land där man kan bidra till ActionAids verksamhet. 2015 gick resan till Mozambique, där fyra medarbetare var med i byggandet av ett center för våldsbrottsoffer.

Nätverk med studenter

För att skapa kontakt med studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och för att bidra till deras utbildning samarbetar BillerudKorsnäs med Sustainergies – ett nätverk för näringsliv, akademi och studenter inom hållbarhet. Under 2015 bjöd vi t.ex. in till ett så kallat CSR Live, där en studentgrupp fick besöka BillerudKorsnäs hållbarhetsavdelning.

Vi deltog också i Sustainergies Cup, en tävling där studenter från hela världen tävlar med sina nyskapande idéer för att lösa olika företags hållbarhetsutmaningar. BillerudKorsnäs uppgift gick ut på att beskriva hur vi kommer att köpa och konsumera mat i framtiden och hur detta kan påverka förpackningsbehovet. Vinnare blev tre ingenjörsstudenter från Uppsala universitet - Alireza Hosseini Shabestari och Daniel Ismail Eriksson som studerar Maskinteknik samt Anders Larsson som läser masterprogrammet Industriell Ledning och Innovation. I ”The BillerudKorsnäs Way” målar de upp en tidslinje 50 år framåt i tiden, med den koldioxidnegativa förpackningen som en av de främsta innovationerna. Lösningen illustrerar hur samhället kan sluta kretsloppet för livsmedelsproduktion när världens befolkning närmar sig 10 miljarder. Läs mer om Sustainergies Cup här.

Projekt Vitryggig Hackspett

Den vitryggige hackspetten är akut hotad, bland annat för att hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har ersatts med gran- och tallskogar.  Hållbarhet i skogsbruket är en central fråga för BillerudKorsnäs och därför medverkar vi sedan 2016 inom Projekt Vitryggig Hackspett.

Vi stödjer bygget av avelsburar för den vitryggiga hackspetten och en uppfödningslänga för avel på Järvzoo. Vi medverkar även till restaurering av lövskogsområden för vitryggig hackspett, lövskogar som även är betydelsefulla för en mängd övriga arter såsom insekter och fåglar. Genom att föda upp vitryggsungar som vi sedan placerar ut i välmående, återskapade lövskogar, vill vi att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar. Läs mer här.