Innovera tillsammans för hållbarhet

Vi kan inte utmana det konventionella ensamma – samarbete är nyckeln. BillerudKorsnäs driver förändringsarbetet genom samverkan såväl internt som externt. 

Öppenhet och nyfikenhet för andras idéer är avgörande för att hitta synergier och skapa gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med konverterare, varumärkesägare och andra aktörer. Breda samarbetsprojekt är ovärderliga för att lägga grunden för ett mer radikalt forskningsresultat

Paper Bottle- projekt

Läs mer