Paper Bottle-projektet

Paper Bottle-projektet är ett innovationsprojekt där BillerudKorsnäs samarbetar med några av världens ledande aktörer inom barriärer, design och teknik. Förenade för att forma framtidens förpackning genom att skapa världens första 100 procent återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker.

En katalysator för förändring

Utformar framtidens förpackningar för kolsyrad dryck

Den första versionen av Paper Bottle såg dagens ljus i juni 2013 då det danska innovationsföretaget ecoXpac, nu gemensamt ägd av BillerudKorsnäs, tillverkade den första prototypen baserat på återvunnet papper. Sedan dess har projektet utvecklats till en samarbetsplattform för marknadsomvälvande innovation mellan BillerudKorsnäs och några av världens ledande aktörer inom teknik samt ledande varumärkespartners.

Genom att samarbeta genom värdekedjan från råmaterial till konsument och återvinning kan tiden för lansering förkortas redan i utvecklingsfasen. Ambitionen är att lansera en  kommersiellt gångbar förpackning med minimalt till neutralt miljöavtryck och nå fullskalig produktion inom några år.

Projektet inkluderar för närvarande fem kategorier av partners:

• Teknik- och produktionspartners
• Fiber- och barriärpartners
• Varumärkespartners
• Designpartners
• Återvinningspartners

I juni 2013 tillverkade det danska innovationsföretaget ecoXpac den första prototypen av fiberflaskan baserat på återvunnet papper. Sedan dess har projektet utvecklats till ett samarbetsprojekt mellan några av världens ledande aktörer inom teknik och barriärer.

Tillverkningsteknik och massaformel

BillerudKorsnäs team har utvecklat massareceptet, kemin och malningen för att optimera Paper Bottles designegenskaper och förmåga att motstå högt tryck liksom optimera tillverkningsprocessen. I tillverkningsprocessen används en teknik baserad på termoformning, som gör det möjligt att producera invecklade former snabbt och med reducerad energiförbrukning.

I tillverkningsprocessen används en teknik som kallas termoformning eller impulstorkning där fibermassa sprutas in och torkas under högt tryck i en sluten form. Detta gör det möjligt att producera invecklade former, snabbt och med en reducerad energiförbrukning. Fiberkombinationen ger också Paper Bottle bra mekaniska egenskaper, vilket möjliggör starka och hållbara flaskor.

Massareceptet, kemin och malningen är utvecklad av BillerudKorsnäs och är utformad för att optimera Paper Bottles designegenskaper, förmåga att motstå högt tryck liksom optimera tillverkningsprocessen.

Papper kan ge unika designegenskaper

För att bli kommersiellt gångbar och kunna matcha, komplettera och till och med överträffa existerande förpackningssystem för glas, plast eller metall, måste Paper Bottle uppfylla höga förväntningar från varumärkesägare, konverterare och konsumenter vad gäller funktionalitet, design och hållbarhet. Målet är att skapa en attraktiv produkt för massproduktion med minimalt avfall som kan ge stora möjligheter till unika designlösningar.

BillerudKorsnäs har tillsammans med varumärkesutvecklaren Grow utvecklat en prototyp som kan tilltala potentiella varumärkesägare och samtidigt representera materialets ursprung, egenskaper och designmöjligheter.

Flaskans design, struktur och grafiska språk uttrycker en harmoni mellan material, design och tillverkning och hämtar inspiration från de mönster som återfinns i gran och tall, två naturliga element i flaskans råmaterial. Designen uppvisar också en form som är lika lockande för betraktaren som neutral för möjliga framtida produktkategorier. Förhoppningsvis kan potentiella varumärkesägare föreställa sig en värld där deras varumärke stärks genom att hjälpa konsumenter att göra bättre val för miljön.

Här utforskas "betygsstämplar" - ett system av symboler som används i skogsindustrin för att specificera timmer och som indikerar olika typer av produkter och säkerställer materialkvaliteten. På sidan hittar du flaskans stämpel som framhäver de viktigaste elementen: tillverkaren, materialet och specifikationerna. Visionen mot en återvinnings- och nedbrytbar flaska symboliseras som en evighetsikon på korken.

Frågor & svar

1. Av vem och när startade Paper Bottle-projektet?

Den första versionen av Paper Bottle såg dagens ljus i juni 2013 då danska innovationsföretaget ecoXpac, nu delägt av BillerudKorsnäs, tillverkade den första prototypen baserad på återvunnet papper. I juli 2014 gick danska teknologiska institutet med i projektet och i januari 2015 anslöt sig Danmarks Tekniske Universitet och bryggerikoncernen Carlsberg. Parallellt drev BillerudKorsnäs ett internt ikonprojekt där man antagit utmaningen att tillverka en pappersflaska

Samarbetet med BillerudKorsnäs började i januari 2015, samtidigt som Carlsberg kommunicerade sin vision " Probably the greenest bottle in the world " och sitt samarbete med ecoXpac. De tre företagen hade antagit samma utmaning och kompletterade varandras färdigheter. BillerudKorsnäs gick med som industripartner i Carlsberg Circular Community och blev snart därefter delägare i ecoXpac.

2. När får vi se en kommersiellt gångbar pappersflaska på marknaden?

Paper Bottle-projektet startade 2015 och är nu inne på sitt tredje år. Men eftersom vi utvecklar både en ny förpackning, teknik och process tar det tid. Utvecklingsarbetet pågår med förhoppning att påbörja en pilotproduktion inom en snar framtid och, beroende på resultatet av denna, skala upp och nå en betydande produktion inom några år.

3. Kommer Paper Bottle, i sin slutgiltiga version, att kunna återvinnas och användas som en pappersflaska på nytt?

Flaskan kommer att vara återvinningsbar men fibrerna kommer att återanvändas för produktion av produkter som kan dra nytta av återvunnet papper exempelvis påsar och kartongemballage. För att producera en flaska av papper enligt gällande livsmedelsförodning, krävs att den framställs av nyfiber. Det vill säga icke återvunnen fibermassa. För flaskor som ska användas till hushållsprodukter och annat kan dock återvunnen massa användas.

4. Hur lång tid tar det för den färdiga flaskan att brytas ner om den skulle råka hamna i naturen?

Det vet vi inte än då vi inte har en fullt utvecklad flaska med en nedbrytbar barriär.

5. Hur mycket bättre för miljön är en flaska av träfiber?

Visionen är att flaskan ska vara biologiskt nedbrytbar och 100% återvinningsbar och ha miljöfördelar jämfört med andra, fossila material. Vår vision är att maximera vår positiva påverkan, och bidra till övergången till ett mer biobaserat samhälle, där pappersflaskan är ett exempel på hur vi kan bidra.

Se även

Pressmeddelande 3 apr 2019, 9:00 CET BillerudKorsnäs och ALPLA avser göra gemensam sak för utveckla pappersflaskor för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs och ALPLA kommunicerade i dag sin avsikt att bilda ett joint venture genom ecoXpac, tillverkare av pappersflaskor i Danmark