i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Tänk om papper kan lagra energi?

Tänk om pappersförpackningar skulle kunna berätta om maten är färsk, vilka temperaturer som mediciner har utsatts för under transporten, och vad produkter på andra sidan jorden är med om just nu?

Detta kan nu bli verklighet tack vare ett innovativt pappersbatteri. Med ny teknik är det möjligt för sensorer att mäta nyckelelement hos förpackade varor, såsom temperatur, tryck, ljus och annat. Men för att sensorerna ska kunna fungera behöver de energi.

Under det senaste året har BillerudKorsnäs och Uppsala universitet samarbetat och tagit ett viktigt steg framtidens pappersbatterier. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som vi vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning.
Att lagra och transportera energi i en pappersstruktur är revolutionerande. Nu kommer batteriet kunna integrerats i själva pappret.
Maria Strömme, Professor of Nanotechnology, Ångström Laboratory, Uppsala Universitet

Energilagring i papper istället för metall möjliggör biobaserade batterier som kan ingå i cirkulära system. Med elektroder baserade på cellulosa från träfiber är ambitionen att batteriet framöver ska kunna återvinnas tillsammans med kartongen och göras om till en ny kartong eller pappersbatteri, något som skulle innebära enorma hållbarhetsfördelar.
För oss som arbetar med hållbara förpackningar och förpackningsmaterial innebär utvecklingen av smarta och aktiva förpackningar nya möjligheter. Det här kan vara början på något helt nytt.
Lars Sandberg, Project Manager Innovation at BillerudKorsnäs

En utveckling som i förlängningen öppnar för miljövänliga batterier, där målet på sikt är att kunna producera storskaligt till lågt pris.

Q&A Pappersbatteriet

 

Vad är pappersbatteriet?

Det är ett batteri med elektroder baserade på cellulosa från träfiber belagda med ett aktivt material.

Vad kan pappersbatteriet göra och hur fungerar det?

Det kan lagra energi och i framtiden exempelvis möjliggöra energilagring i smarta kartonger.

Varför tar BillerudKorsnäs fram ett pappersbatteri?

Pappersbatteriet är en pusselbit i att på sikt kunna utveckla smarta förpackningar med många funktioner, exempelvis ett mjölkpaket som talar om när mjölken är för gammal eller en produktförpackning som berättar om förpackningen har blivit öppnad eller skadad.

Kommer pappersbatteriet att produceras och i så fall när?

Vi har tagit viktiga steg i att möjliggöra produktion av materialet i våra processer. Nästa steg är att testa och skala upp produktion. Om några år kan vi kanske se den första applikationen.

Vilka är inblandade i projektet?

Pappersbatteriet utvecklas i ett samarbete mellan forskare på Uppsala Universitet och BillerudKorsnäs.

 

Se även

Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper.

Svensk forskning bryter ny mark - närmare ett kommersiellt batteri av papper

Läs pressreleasen här.