Organisation

Organisationen omfattar tre divisioner med eget resultatansvar. Dessa är Board, Paper och Solutions. Utöver de tre divisionerna består organisationen av sex koncerngemensamma funktioner. Dessa är HR, Finance & IT (ekonomifunktionen inklusive IT och Digitalisering), Legal, Communication & Sustainability, Innovation samt Sourcing & Technology.

 

Divisioner

Divisionerna har ansvar och ägarskap för såväl kostnaderna som intäkterna inom ramen för den aktuella divisionen.

I Division Board ingår produktionsenheterna Gruvön, Gävle, Frövi och Rockhammar.

Produktionsenheterna i Jakobstad, Karlsborg samt Skärblacka och Beetham tillhör Division Paper.

I Division Solutions ingår affärssegmenten Managed Packaging, Packaging Solutions och New Business (som fångar upp nya affärsmöjligheter från varumärkesägare)

Alla tre divisioner har en liknande organisationsstruktur, avsett att underlätta kontakten med koncerngemensamma funktioner såväl som samarbete och koordinering mellan divisionerna.

Koncernfunktioner

Det finns  staber både på koncernnivå och på divisionsnivå.

Koncernfunktioner  är HR, Legal, Finance & ITD, Communication & Sustainability, Innovation samt Sourcing & Technology.

De driver och utvecklar ett gemensamt arbete och arbetssätt inom ramen för sitt ansvarsområde. De utvecklar också verktyg och stöttar organisationen.