i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Vår story

Tänk om förpackningar kan göra skillnad? Vad är egentligen en bra förpackning? Och hur kan den bidra till ett bättre samhälle? På BillerudKorsnäs inspireras vi av den här sortens frågor varje dag.

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid.

Mer än 150 år av expertis

Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar, och i förlängningen skapa värde  till både företag och varumärken. Varje dag bidrar vi till att spara resurser, öka vinster och inspirera miljontals konsumenter över hela världen.

Att utmana det konventionella sitter i vår ryggmärg

Vi tror att förpackningar kan förbättras på många olika sätt - från att skydda och öka varors hållbarhet till att skapa roliga, interaktiva konsumentupplevelser och genom att förpackningar lättare kan återvinnas. För dessa ändamål har papper en stor fördel. Inte bara för att det är ett material som ligger oss varmt om hjärtat, utan främst för att dess egenskaper möjliggör bättre lösningar. Utgångspunkten är den rena, starka och lätta nyfiber som är resultatet av ett ansvarsfullt skogsbruk här i Norden, liksom vår expertis inom process och förpackningsteknik, design och logistik.

Innovera tillsammans för hållbarhet

Vårt erbjudande bygger på tre hörnstenar: förstklassiga förpackningsmaterial, innovativa förpackningslösningar och ett nätverk av likasinnade partners, såsom varumärkesägare, konverterare, forskare, entreprenörer och universitet. Våra partnerskap ger oss insikt i och förståelse för nya möjligheter, vilket gör det möjligt för innovation och fokus på hållbarhet att driva utvecklingen längs hela kedjan från skogsbruk till färdiga förpackningar.

Vår ambition att skapa ständig förbättring och en mångfald av perspektiv har mynnat ut i en agenda för att ta itu med matavfall, livsmedelsförsörjning, nedskräpning och komplicerade förpackningar. I ett större sammanhang handlar det om att spara resurser och samtidigt utveckla smartare, förnybara material för högpresterande lösningar.

Ständig förbättring och en mångfald av perspektiv

Vårt mål är att vara förpackningsindustrins självklara och naturliga partner som leder samhällsutvecklingen och framtiden för vår planet i en positiv riktning. Det är ingen blygsam uppgift. Men, som sagt, på BillerudKorsnäs är vi alltid redo för en riktig utmaning.

Se även

Titta på vår varumärkesfilm

BillerudKorsnäs varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.