Accelerera innovationstakten

Att omsätta vår innovationsportfölj är avgörande för att vi ska vara relevanta på lång sikt. I nära samverkan med kunder och partners utvecklar vi förpackningslösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser.

 

Öka hastigheten till marknaden
Vi ser goda möjligheter att öka takten i innovationsarbetet så att vi snabbare kan driva processen från idégenerering till marknadslansering. Vi bedriver forskning och utveckling som bygger på avancerad materialutveckling i kombination med uppskalning till industriella processer.

Generera resultat från våra utvecklingsprojekt
Vi arbetar med att ta fram nya, hållbara förpackningslösningar som kan lanseras i flera produktgenerationer. Dessa projekt drivs redan från början integrerat med kunder, varumärkesägare och strategiska samarbetspartners, vilket är en förutsättning för att produkterna ska bli kommersiellt gångbara.