Förbättra effektivitet och prestation

En effektiv verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i produktionskapacitet, innovationer och förpackningslösningar. Genom fem områden förbättrar vi den grund som behövs för att leverera.

 • Säker och stabil produktion
  Vi strävar efter att öka tillgängligheten och effektiviteten för att realisera potentialen som finns i vår produktionsstruktur. I allt effektiviseringsarbete prioriteras säkerhet allra högst.
 • Kostnads- och effektivitetsprogram
  För att vara långsiktigt effektiva och lönsamma arbetar vi med ett program för kostnadsbesparingar och effektivitetshöjande åtgärder, som förväntas generera strukturella besparingar om cirka MSEK 650 i slutet av 2021. Åtgärderna inkluderar inköpsbesparingar, effektivitetsförbättringar och personalminskningar.

 • Harmonisering av processer och rutiner
  Tydliga roller och ansvar, harmoniserade kärnprocesser och en effektiv IT-struktur ser vi kan bidra positivt till våra möjligheter att leverera.

 • Minskat klimatavtryck
  Vi stödjer principerna i Global Compact, våra klimatmål är godkända av Science Based Targets och vi arbetar med scenarioanalyser. När vår verksamhet fungerar som mest effektivt är den också som mest hållbar.

 • Konkurrenskraftig vedförsörjning
  Ved är vår viktigaste råvara. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande för en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar vedförsörjning.

 

Se även

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.