Vinna med våra medarbetare

Varje enskild medarbetare har en viktig roll att spela i det förändringsarbete vi genomför på BillerudKorsnäs.

Ett hållbart ledarskap och hållbara medarbetare

BillerudKorsnäs strategi bygger i stor utsträckning på våra anställda. Det är genom våra anställda som vi ska nå våra mål och genomdriva vår vision. Att ha engagerade medarbetare som vill vara en del av den resan är nödvändigt och vi vet att engagemang i stor utsträckning skapas av ett gott ledarskap. Våra 150 toppchefer över hela koncernen har tillsammans utvecklat konceptet Hållbart ledarskap som klargör vilka förväntningar vi har på våra ledare. Vi har därefter tagit fram verktyg och utbildningar som hjälper chefer och ledare att utvecklas och leva upp till förväntningarna.

Men för att vinna med våra medarbetare måste vi även tydligt visa vad vi förväntar oss av alla våra anställda och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas och nå dit. Under 2021 har vi därför, tillsammans med våra anställda, utvecklat konceptet Hållbara medarbetare. Att vara en hållbar medarbetare innebär att du tar hand om dig själv, tar ansvar för din egen utveckling och arbetar mot våra mål och för en hållbar framtid. Konceptet Hållbara medarbetare utgår från vår uppförandekod och våra värderingar och fokuserar på frågor som säkerhet, resultat och en inkluderande kultur som låter oss vinna tillsammans – vinna med våra medarbetare!

 

Vår medarbetarenkät ger värdefull information

Minst vartannat år genomför vi en medarbetarenkät som omfattar hela koncernen. Den senaste gjordes 2021. Syftet med medarbetarenkäten är att ringa in vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, både på koncernnivå och i enskilda delar av organisationen. Resultatet och uppgifterna från enkäten hjälper oss att utvecklas som företag.

Bygga kompetens för framtiden

Vi utför en årlig kompetenskartläggning för att se vilka färdigheter vi är i behov av. Det är ett led i vår strategi att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och hjälper oss att inrikta vårt rekryteringsarbete mot rätt målgrupper. Dessutom har vi interna rekryterare som aktivt letar efter lämpliga kandidater till våra lediga tjänster. Vi har introducerat ett tekniskt traineeprogram för att fylla viktiga kompetensluckor som vår kartläggning visat på och vi erbjuder utvecklings- och ledarskapsprogram för alla nivåer samt praktikplatser och sommarjobb.

Se även

Karriär

På BillerudKorsnäs brinner vi inte bara för papper och smarta samt hållbara förpackningslösningar utan även för våra medarbetare.

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet