Tre produktområden

Våra tre produktområden är Board, Paper och Solutions.

Board säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar

Paper säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. 

Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system. Divisionens verksamhet växer inom tre områden, där Managed Packaging, som erbjuder skräddarsydda förpackningslösningar och -tjänster till globala varumärkesägare, idag är den största.

Nettoomsättning per produktområden 2019

Nettoomsättning per Product area Procent
Board, 56
Paper, 33
Solutions, 4
Övrigt, 7

Fördelning EBITDA per produktområden 2019

Fördelning EBITDA per product area *Exklusive fördelning för övrigt, valutasäkring mm Procent
Board, 61
Paper, 37
Solutions, 2