Board

Board  säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner.

Materialen säljs främst till förpackningstillverkare. Kundernas storlek och krav varierar mellan de olika segmenten men gemensamt är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar.

Försäljning per produktkategori, %

Försäljning per produktkategori, % Procent
Vätskekartong 55
Fluting & Liner 26
Förpackningskartong 11
Övrigt 8

Produktområde Board säljer

  • Vätskekartong används främst i livsmedelsförpackningar till drycker och flytande livsmedel.
  • Förpackningskartong används till produkter inom premiumsegment,
    där förpackningen ofta är en del av varumärkets image.
  • Wellpappmaterialen fluting och liner där fluting är det vågiga skiktet i wellpapp som används för såväl ömtåliga som tunga industriprodukter samt för i livsmedelsförpackningar. Liner används i förpackningskartong och är det yttre tryckbara lagret på kartonger av wellpapp.

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
4-5%
Nettoomsättning
MSEK 13 692
EBITDA
MSEK 1 986