Paper

Paper  säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

Användningsområden är framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri. Materialen säljs främst till förpackningstillverkare. 

Försäljning per produktkategori

Försäljning per produktkategori, % Procent
Kraftpapper 43
Säckpapper 36
Övrigt 21

Produktområde Paper säljer

  • Kraftpapper används framför allt i förpackningar för olika typer av torra livsmedel och till medicinska förpackningar.
  • Säckpapper har hög hållfasthet, vilket är en förutsättning för att konkurrera på denna marknad.

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
0-2%
Nettoomsättning
MSEK 8 142
EBITDA
MSEK 1 196