Produktområde Solutions

Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system.

Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system. Inom Managed Packaging erbjuds tjänster kring skräddarsydda förpackningslösningar, medan övriga Solutions fokuserar på försäljning av innovativa förpackningslösningar med stort kunskapsinnehåll. Kunderna inom Solutions är till största delen varumärkesägare.

Fokus 2020


• Utökat samarbete med varumärkesägare
• Tillväxt för Managed Packaging genom nya kunder
• Fortsatt kommersialisering av nya applikationer för FibreForm
• Utvärdering av potentiella förvärv

Nyckelfakta

Tillväxtmål per år
15-25%
Nettoomsättning
MSEK 980
EBITDA
MSEK 64