What IF - Tänk om vi kunde ta ett jättekliv in i framtiden?

Förbered dig för en rejäl förändring – och ett stort steg in i framtiden. Ett initiativ för att ta förpackningsmaterial till en helt ny nivå. BillerudKorsnäs är stolta över att introducera världens modernaste kartongmaskin –en övergång mot högre tillgänglighet, tekniska kvalitetsförbättringar, bredare utrymme för innovation och ett stort framsteg när det gäller miljöprestanda. Allt på en gång. 

Ett stort skifte för branschen

En av Sveriges största industriella investeringar någonsin, för att erbjuda en växande marknad med premiumpapperbaserat förpackningsmaterial.

Ett stort skifte för innovation

En kapacitet på 100 miljoner enliters mjölkförpackningar om dagen. Dessutom: kapacitet till lägre ytvikter, högre renhet och kvalitetsförbättringar.

Ett stort skifte för miljön

Högre energieffektivitet. Och som alltid: 100 % ren nyfiber från en förnybar råvara.

Kapacitet
550 000 ton
Längd
350 meter
Lagringsutrymme
20 000 m2
Drifthastighet
60 km/h

Big Stories

Det perfekta läget

Omgiven av ansvarsfullt förvaltade skogar ligger världens mest avancerade kartongmaskin, byggd för att producera klimatsmart vätskekartong...

Följ framstegen

Följ det gigantiska byggprojektet, steg för steg, från januari 2017 till maj 2019. Fler än 1 000 underleverantörer har deltagit i projektet.

Kapacitet för hög tillgänglighet

till en ökande global efterfrågan på klimatsmarta förpackningar. Vår nya kartongmaskin, med en årlig kapacitet på 550 000 ton, hjälper till att...

Kapacitet för hög tillgänglighet

Att världens befolkning växer samtidigt som miljömedvetenheten ökar har lett till en ökande global efterfrågan på klimatsmarta förpackningar. . Vår nya kartongmaskin, med en årlig kapacitet på 550 000 ton, hjälper till att fylla utbudsklyften. När BillerudKorsnäs alla bruk är i full drift kommer de tillsammans att säkerställa hög tillgänglighet och högre servicenivåer – och leverera större volymer på kortare tid.

Ett brett utrymme för innovation

Den nya, stora och toppmoderna kartongmaskinen är inte bara snabb, den är dessutom exakt, och tillverkar material med enastående jämn kvalitet, mätt på ett tjugotal kvalitetsparametrar. Men det som verkligen öppnar för innovation är maskinens förmåga att producera liner, kartong och vätskekartong i superlättvikt.

Prestanda för hållbarhet

Maskinen innebär tydligt ett stort skifte mot hållbarhet, när det gäller energieffektivitet, förnyelsebart råmaterial och återvinning av produkter. Samtliga delsystem i den enorma maskinen bygger på beprövad teknik – det är finjusteringarna, integrationen och optimeringen som gör skillnaden.

 

När startar produktionen?

I mars–april 2019. Fullt kapacitetsutnyttjande 2023.

Vad är det speciella med maskinen?

Snabb, exakt och kapabel att producera låga ytvikter.
Vilka förbättringar görs till de tekniska produktegenskaperna?
Ett flertal, men främst bestrykningen, formationen och vitheten.

När kommer de nya produkterna att vara kommersiellt tillgängliga?

Under tredje kvartalet 2019.

Världens modernaste maskin. Vad innebär det?

Toppmodern teknik. Jämförbara maskiner är 20 år äldre.


Hur snabbt går pappersbanan genom maskinen?

1 000 meter/minut, vilket motsvarar 60 km/h.

Vilka produkter kommer den nya maskinen att producera?

Vätskekartong, white top kraftliner (det icke-veckade skiktet i wellpapp), förpackningskartong och cup stock (papper till pappersmuggar).

Se även

Det perfekta läget

Omgiven av ansvarsfullt förvaltade skogar ligger världens mest avancerade kartongmaskin, byggd för att producera klimatsmart vätskekartong...

Följ framstegen

Följ det gigantiska byggprojektet, steg för steg, från januari 2017 till maj 2019. Fler än 1 000 underleverantörer har deltagit i projektet.