Next Generation

Den 12 december 2016 fattade BillerudKorsnäs styrelse beslut om den största framtidssatsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder svenska kronor.

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Med smarta förpackningslösningar kan fossilberoende, klimatpåverkan och nedskräpning minskas samtidigt som livsmedelssäkerheten ökar.

- Den stabila marknadstillväxten för vätskekartong och annan förpackningskartong tillsammans med vår världsunika spetskompetens inom området gör oss perfekt positionerade för att tillfredsställa den globala efterfrågan på denna marknad. När vi utvärderat olika alternativ har tillgången till förnyelsebar råvara från hållbart brukade skogar i Norden vägt mycket tungt, säger Per Lindberg, BillerudKorsnäs vd och koncernchef.


Beslutet innebär att en ny kartongmaskin, KM7, byggs vid Gruvöns bruk samt att ombyggnationer görs i existerande massabruk.

Se även

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Future Platform MG

Read more about Future Platform MG.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.