Uppförandekod

BillerudKorsnäs uppförandekod är en sammanställning av värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för våra medarbetare och deras relationer till varandra och till omvärlden.

Uppförandekoden omfattar följande områden:

  • Medmänsklighet och ansvar – rättigheter och skyldigheter som individer
  • Omtanke och hänsyn – i relation med kunder och medarbetare En del av samhället – ansvar för en hållbar utveckling lokalt och globalt
  • Våra medarbetare – säker, stimulerande och jämställd arbetsmiljö
  • Hänsyn till miljön – förnybar råvara och klimatsmarta produkter
  • Kundernas förtroende – lyhördhet och ansvar för produkterna Nära våra affärspartners – god affärsetik och öppen dialog
  • Ansvar gentemot våra ägare – långsiktig, stadig och hållbar värdeökning
  • Tillämpning och efterlevnad – kod för alla, incidenter rapporteras

Du kan ladda ner uppförandekoden här