Uppförandekod

BillerudKorsnäs uppförandekod är en sammanställning av värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för våra medarbetare och deras relationer till varandra och till omvärlden.

Uppförandekoden omfattar följande områden:

  • Medmänsklighet och ansvar – rättigheter och skyldigheter som individer
  • Omtanke och hänsyn – i relation med kunder och medarbetare En del av samhället – ansvar för en hållbar utveckling lokalt och globalt
  • Våra medarbetare – säker, stimulerande och jämställd arbetsmiljö
  • Hänsyn till miljön – förnybar råvara och klimatsmarta produkter
  • Kundernas förtroende – lyhördhet och ansvar för produkterna Nära våra affärspartners – god affärsetik och öppen dialog
  • Ansvar gentemot våra ägare – långsiktig, stadig och hållbar värdeökning
  • Tillämpning och efterlevnad – kod för alla, incidenter rapporteras

Du kan ladda ner uppförandekoden här

Se även

Mänskliga rättigheter

Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag och miljö.

Speak-Up Line

I situationer där det inte är möjligt att vara öppen med sin identitet har BillerudKorsnäs ett konfidentiellt rapporteringssystem. Läs mer

BillerudKorsnäs Modern Slavery Statement

BillerudKorsnäs is committed to prevent any form of modern slavery.