Accelerera innovationstakten

Att omsätta vår innovationsportfölj är avgörande för att vi ska vara relevanta på lång sikt. I nära samverkan med kunder och partners utvecklar vi lösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser.

  • Öka hastigheten till marknaden
    I och med att våra stora anläggningsinvesteringar i Gruvön  och Skärblacka  nu är genomförda ser vi goda möjligheter att ta nästa steg och snabbare fånga upp och processa från idégenerering till marknadslansering. Vårt mål är att andelen nya produkter av vår försäljning ska uppgå till 15%.
  • Fullfölja våra flaggskeppsprojekt
    Våra flaggskeppsprojekt är valda med omsorg och har potential att förändra marknaden, förbättra resursanvändningen och bidra till lönsam tillväxt. Att dessa projekt redan från början drivs integrerat med kunder, varumärkesägare och strategiska samarbetspartners är en förutsättning för att kunna göra produkterna kommersiellt gångbara. Projekten håller hög hastighet för att så snabbt som möjligt få ut lösningar på marknaden, ofta i generationslanseringar.