Förbättra effektivitet och prestation

En stabil verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i produktionskapacitet, innovationer och förpackningslösningar. Genom fem områden förbättrar vi den grund som behövs för att leverera.

 • Säker och stabil produktion
  Vi behöver realisera potentialen som finns i vår produktionsstruktur och de investeringar som genomförts under senare år. Genom att sätta nya standarder, utveckla beteenden och arbetssätt ska vi förbättra säkerheten och uppnå en mer stabil produktion.
 • Kostnads- och effektivitetsprogram
  För att vara långsiktigt effektiva och lönsamma arbetar vi med ett program för kostnadsbesparingar och effektivitetshöjande åtgärder, som förväntas generera besparingar om cirka MSEK 600 i slutet av 2021. Personalminskningar och inköpsbesparingar är en del av programmet.
 • Harmonisering av processer och rutiner
  Tydliga roller och ansvar, optimala och harmoniserade kärnprocesser och en effektiv IT-struktur ser vi kan bidra positivt till våra möjligheter att leverera.
 • Minskat klimatavtryck
  Vi stödjer principerna i Global Compact, våra klimatmål är godkända av Science based targets och vi arbetar med scenarioanalyser för att kartlägga våra klimatrelaterade möjligheter och risker enligt Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD). När vår verksamhet fungerar som mest effektivt är den också som mest hållbar.
 • Konkurrenskraftig vedförsörjning
  Vi är Sveriges största vedköpare med drygt tio miljoner kubikmeter ved per år. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande för en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar vedförsörjning.

Se även

Future Platform MG

Read more about Future Platform MG.

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.