Ständiga förbättringar i hela verksamheten

Hög effektivitet är en förutsättning för lönsam tillväxt och därmed också BillerudKorsnäs möjligheter att fortsätta investera för framtiden.

Effektiv produktion

Att effektivt kunna utnyttja kapaciteten vid BillerudKorsnäs åtta produktionsenheter är avgörande för bolagets lönsamhet. Uppstartsproblem och produktionsstörningar slår direkt på resultatet. Löpande underhåll och effektiv produktion är därför av största vikt.

Operational Excellence skapar förändringar som består


BillerudKorsnäs arbetar sedan länge med fokus på att öka effektiviteten och optimera olika processer. Ett systematiskt arbete baserat på bolagets värderingar, principer, processer och verktyg utgör en bra grund för att skapa bestående förbättringar.

Investeringar för framtiden

Skärblacka

Under årets andra kvartal tog BillerudKorsnäs beslut om att utveckla och investera i produktionsenheten i Skärblacka. Investeringen kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt i attraktiva marknadssegment, och samtidigt strömlinjeforma produktionsstrukturen i företaget. Investeringen kommer att göra fabriken i Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning av vitt maskinglättat kraftpapper, MG-papper, och skapa en konkurrenskraftig plattform för tillväxt. Detta inkluderar flytt av pappersmaskinen från Tervasaari till Skärblacka, och att Tervasaari därmed stängs.

Gruvön

I slutet av året beslutades även om en investering i en ny kartongmaskin i Gruvön, en investering som blir den största framtidssatsningen i bolagets historia. Satsningen genomförs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen. Maskinen ska producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner med en kapacitet om 550 000 ton/år. Produktionen beräknas starta år 2019.

Se även

Future Platform MG

Read more about Future Platform MG.

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.