Produktionsstabilitet i fokus

Vi har investerat stort i ökad produktionskapacitet de senaste åren. Nu ligger fokus på att systematiskt optimera och effektivisera så att varje maskin producerar så effektivt som möjligt.

BillerudKorsnäs har en total produktionskapacitet på cirka 3 miljoner ton per år. Sedan 2013, utöver löpande investeringar, har cirka SEK 15 miljarder investerats våra anläggningar.

Under året invigde vi Europas största pappersmaskin för tillverkning av maskinglättat kraftpapper (MG-papper) i Skärblacka 

Vår investering i en ny kartongmaskin i Gruvön, är den största framtidssatsningen i bolagets historia.

Fokus på stabilitet

Målet är att alla våra maskiner ska köras med optimal produktionshastighet, under så många av dygnets timmar som möjligt, och tillverka med högsta kvalitet.

Ambitiöst mål för ökad effektivitet

Vårt program för Production Excellence handlar om att ständigt hitta förbättringar som leder till att alla maskiner producerar med så hög effektivitet som möjligt. Vi ser en potential att intensifiera vårt förbättringsarbete ytterligare och öka vår Overall Equipment Efficiency (OEE) med fyra procentenheter de närmsta två åren. Koncernens mål att öka OEE har brutits ned på respektive produktionsanläggning för att varje medarbetare ska kunna förstå målet och även kunna följa sin enhets bidrag till målet.

Ständigt pågående förbättringsarbete

Alla medarbetare som arbetar på någon av våra produktionsanläggningar har ett ansvar. Nya tekniska lösningar eller förbättrade processer och rutiner är exempel på åtgärder som kan vidtas. Ledarskapet är en viktig del i skapa en arbetsmiljö och kultur där varje medarbetare känner sig trygg och där problemlösning
i teamen skapar engagemang.

En resurseffektiv produktion utan olycksfall

Genom att sträva efter en helt olycksfri arbetsplats som också påverkar miljön så lite som möjligt, driver vi branschen framåt och ökar förutsättningarna för produktionsstabilitet och tillväxt. Vi arbetar proaktivt för att minimera olycksfall och skador och har under året intensifierat arbetet för att reducera antalet arbetsskador.

Engagerande och säkra arbetsplatser 

Se även

Future Platform MG

Read more about Future Platform MG.

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.