Förbättra effektivitet och prestation

En effektiv verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i produktionskapacitet, innovationer och förpackningslösningar. Genom fem områden förbättrar vi den grund som behövs för att leverera.

 • Säker och stabil produktion
  Vi strävar efter att öka tillgängligheten och effektiviteten för att realisera potentialen som finns i vår produktionsstruktur. I allt effektiviseringsarbete prioriteras säkerhet allra högst.
 • Kostnads- och effektivitetsprogram
  För att vara långsiktigt effektiva och lönsamma arbetar vi med ett program för kostnadsbesparingar och effektivitetshöjande åtgärder, som förväntas generera strukturella besparingar om cirka MSEK 650 i slutet av 2021. Åtgärderna inkluderar inköpsbesparingar, effektivitetsförbättringar och personalminskningar.

 • Harmonisering av processer och rutiner
  Tydliga roller och ansvar, harmoniserade kärnprocesser och en effektiv IT-struktur ser vi kan bidra positivt till våra möjligheter att leverera.

 • Minskat klimatavtryck
  Vi stödjer principerna i Global Compact, våra klimatmål är godkända av Science Based Targets och vi arbetar med scenarioanalyser. När vår verksamhet fungerar som mest effektivt är den också som mest hållbar.

 • Konkurrenskraftig vedförsörjning
  Ved är vår viktigaste råvara. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande för en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar vedförsörjning.

 

Se även

Future Platform MG

Read more about Future Platform MG.

BillerudKorsnäs investerar i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Våra produktionsanläggningar

Klicka här för att se var vi finns.