Expandera i värdekedjan

Värdeskapande för kunden och kundernas kunder är grunden för att lyckas med vår strategiska ompositionering, där alla tre divisioner expanderar i värdekedjan på olika sätt.

  • Tillväxt inom förpackningslösningar och tjänster, såväl organiskt som via förvärv

Expansionen i värdekedjan berör samtliga produktområden. För Board och Paper handlar det om att hitta nya applikationer där vårt nyfiberbaserade material kommer till sin rätt. Inom Solutions kommer fokus att ligga på servicebaserade system och helhetslösningar för varumärkesägare, baserade på både egna och andras material. Framöver kan det också bli aktuellt med förvärv av verksamheter inom relaterade områden.