i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Expandera i värdekedjan

Vår kunskap om funktionella förpackningslösningar gör oss väl rustade att skapa värde längre fram i värdekedjan.

Tillväxt inom förpackningslösningar och tjänster

Vi strävar efter att expandera i värdekedjan genom att skapa värde för varumärkesägare. En viktig del i detta är att hitta nya applikationer för vårt nyfiberbaserade material. En annan del är servicebaserade system- och helhetslösningar för varumärkesägare, baserade på både egna och andras material.