Strategi för att driva en snabbare omställning

Vår ambition är att på alla sätt driva ett proaktivt hållbarhetsarbete som ökar förmågan att minimera vår negativa påverkan samtidigt som vår positiva påverkan ytterligare maximeras.

I takt med konsumenternas växande medvetenhet om hållbarhetsfrågor, blir det i allt större utsträckning affärskritiskt för varumärkesägare att använda förpackningar som är gjorda av förnybar råvara, producerade på ett hållbart sätt och återvinningsbara.

Tre fokusområden där vi kan göra skillnad

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete är fokuserat på tre strategiskt viktiga områden:


Inom varje område finns tillhörande åtaganden och målsättningar som syftar till att antingen maximera verksamhetens positiva påverkan eller minimera den negativa.

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete 

Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi