Hållbarhet är framtidens affärsmöjlighet

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del av BillerudKorsnäs kärnverksamhet. Att agera ansvarsfullt är centralt.

Den stora möjligheten framöver är att hjälpa konverterare, varumärkesägare och detaljhandel att möta de ökade hållbarhetskrav som deras kunder efterfrågar samt att bidra i övergången till ett mer hållbart och biobaserat samhälle.

Strategiskt stark utgångspunkt


Att BillerudKorsnäs har hållbarhet integrerat i kärnverksamheten återspeglar sig i flera externa bekräftelser på koncernens hållbarhetsarbete. Under hösten 2016 inkluderades koncernen till exempel i Dow Jones Sustainability Europe Index, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Externa bekräftelser på att koncernens hållbarhetsarbete är på rätt väg är positivt.

Tre fokusområden för BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete

För att nå visionen krävs ständiga förbättringar inom varje del i värdekedjan; för att maximera bolagets positiva påverkan och minimera bolagets negativa påverkan. Tre områden är i fokus för koncernens hållbarhetsarbete:

  • hur vi skapar kundvärde
  • hur vi bidrar till ett hållbart och biobaserat samhälle
  • hur vi tar ansvar genom hela värdekedjan.

Till fokusområdena finns ett antal konkreta åtaganden för hur
vi styr, hanterar och följer upp våra väsentligaste hållbarhetsaspekter.

Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi