What if- Tänk om innovation gör skillnaden?

Att utmana det konventionella ligger i vår natur, och vi tror att alla aspekter av förpackningar kan förbättras – från att skydda och bevara varor till att skapa roliga, interaktiva konsumenterfarenheter och förbättra återvinningen.

Det innebär förstås att innovation är ett av de viktigaste instrumenten. Att utmana handlar också om att leda och visa vägen, och det är omöjligt utan omfattande innovationer i våra produkter, våra arbetssätt och vårt sätt att göra affärer.

Vi driver förändring genom att rikta in oss på stora globala utmaningar

Vår ambition att skapa ständig förbättring och en mångfald av perspektiv har mynnat ut i en agenda för att ta itu med matavfall, livsmedelsförsörjning, nedskräpning och komplicerade förpackningar. I ett större sammanhang handlar det om att spara resurser och samtidigt utveckla smartare, förnybara material för högpresterande lösningar.

Vi omvandlar bra idéer till nya lösningar och material

För oss handlar innovation om ständig forskning och utveckling. Och det innebär inte bara kreativitet, utan hårt arbete och förverklingsförmåga. För att lyckas drar vi nytta av våra medarbetares expertkunskaper och erfarenheter – hela vägen från idé till marknad. Slutresultatet är nya förpackningsmaterial och lösningar för en hållbar framtid som skapar ett flerdimensionellt kundvärde och hållbar tillväxt.

Innovera tillsammans för hållbarhet

Vi kan inte utmana det konventionella ensamma – samarbete är nyckeln. BillerudKorsnäs driver förändringsarbetet genom samverkan såväl internt som externt. Öppenhet och nyfikenhet för andras idéer är avgörande för att hitta synergier och skapa gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med konverterare, varumärkesägare och andra aktörer.

Inspiration

Titta på vår varumärkesfilm

BillerudKorsnäs varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.

Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper.
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant

Läs mer

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar