Lönsam tillväxt

Tillväxt inom både material och lösningar skapar förutsättningar för framtidsinvesteringar.

Rätt förpackning till rätt produkt

De globala trenderna förändrar spelplanen som BillerudKorsnäs  agerar på. Förpackningens roll som strategisk konkurrensfördel har potential att stärkas när effektivitet, kvalitet och hållbarhetsaspekter står i fokus för många slutkonsumenter. Förpackningen kan bidra till ökad försäljning för varumärkesägare som aktivt deltar i att optimera förpackningen utifrån konsumenters preferenser och behov.

Lönsam dual tillväxt


BillerudKorsnäs långa erfarenhet och höga kompetens inom förpackningsområdet innebär möjligheter att bidra i varumärkesägarnas strävan att optimera förpackningar till varje enskild produkt. Att vi kompletterar vårt erbjudande med förpackningslösningar är därför en naturlig utveckling. På nya marknader krävs dessutom ofta helhetslösningar för att kunna introducera nya material. Utveckling och produktion av högkvalitativa nyfiberbaserade förpackningsmaterial är fortfarande basen i vår affär. Sedan 2012 har bolaget, utöver löpande investeringar, investerat SEK 2,9 miljarder i produktionsstrukturen bland annat för att öka effektivitet, kvalitet, hållbarhetsprestanda, lönsamhet och tillväxt. De kommande åren kommer investeringstakten ökas i och med genomförandet av två stora projekt som beslutades om under 2016. Genom lönsam dual tillväxt – det vill säga både inom material och förpackningslösningar –skapar vi nya intäkter och ökar kundbasen. En stor del av vår totala tillväxt förväntas komma från förpackningslösningar de närmaste åren.

Målstyrning

För att tydliggöra kopplingen mellan BillerudKorsnäs lönsamma duala tillväxt och avkastning till aktieägare, justerades bolagets finansiella mål från 2016. Under 2016 sågs även koncernens hållbarhetsmål över, för att få en ännu tydligare koppling till strategin. Sammantaget ska målen säkerställa att bolaget utvecklas i riktning mot missionen.

Se även

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet