Engagerade medarbetare driver förändring

Engagemang, kompetens och förmåga att samverka är förutsättningar för att omsätta koncernens strategi i det dagliga arbetet.

Medarbetarna driver det viktiga förändringsarbetet, som är avgörande för koncernens konkurrenskraft på både kort och lång sikt.

Kompetensförsörjning för framtiden


BillerudKorsnäs arbetar strategiskt med kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för att möta kommande generationsväxlingar inom stora delar av koncernen. Ett viktigt steg i arbetet är att planera för en kontinuitet samtidigt som möjligheten ges att förändra och förnya. I samband med den internationella expansionen sker rekryteringar inom affärsområdena utifrån de lokala kompetensbehov som finns.

Personliga egenskaper viktigast

De formella kompetenser som är nödvändiga för bolagets olika delar varierar då verksamheten är bred och inkluderar yrkesroller från produktion till efterförsäljning. En gemensam nämnare vid rekrytering är dock de personliga egenskaperna. BillerudKorsnäs framgång är beroende av att medarbetare vill vara med och utveckla och förbättra. Koncernens värderingar - Tänka nytt, Känna ansvar, Samarbeta och Skapa värde, är kärnan för att åstadkomma förändring.

En ansvarsfull arbetsgivare

Som ett led i koncernens arbete för att erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat, finns mål inom BillerudKorsnäs för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning.

Se även

Karriär

På BillerudKorsnäs brinner vi inte bara för papper och smarta samt hållbara förpackningslösningar utan även för våra medarbetare.

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete