Vi växlar upp vår expansion i värdekedjan

Andelen av den totala tillväxten som kommer från förpackningslösningar förväntas öka de kommande åren.

Stark position möjliggör

BillerudKorsnäs har en ledande position inom flera högkvalitativa förpackningsmaterial. Bolaget är bland annat en av de ledande vätskekartongstillverkarna i världen och globalt ledande inom högporöst säckpapper av nyfiber.

Positionsförflyttning i värdekedjan

Från vår starka position inom material vill vi utöka vårt erbjudande och våra nätverk till att omfatta fler intressenter än förpackningstillverkare, till exempel varumärkesägare. Inom alla delar av verksamheten finns en gedigen förståelse för hur de olika materialen kan designas och konstrueras så att förpackningar optimeras för olika behov.

Divisionalisering för ökad tillväxttakt

Genom divisionen Solutions ser vi möjligheter att öka tempot i våra riktade erbjudanden till intressenter som varumärkesägare och detaljhandelskedjor. Division Solutions 

Stor efterfrågan på helhetslösningar

Inom Managed Packaging erbjuder vi olika typer av förpackningslösningar och tjänster till globala varumärkesägare och detaljhandelskedjor med tillverkning i Asien. På nya marknader är ofta helhetslösningar avgörande för att kunna introducera nya material. Managed Packaging 

Geografisk expansion

BillerudKorsnäs produkter säljs globalt och bolaget har säljkontor i 16 (16) länder. Den europeiska marknaden, som är BillerudKorsnäs största med 68 (71) procent av försäljningen, är stabil. Även om tillväxttakten är relativt låg jämfört med till exempel Asien innebär efterfrågan på hållbara lösningar möjligheter att växa både genom att ta marknadsandelar inom material och genom att expandera inom lösningar.

Se även

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete