Tillväxtmarknader och fokus på lösningar stärker positionen.

Genom att expandera marknaden geografiskt och framåt i värdekedjan ser vi möjligheter att stärka vår position ytterligare.

En stark startposition

Vi är en av de ledande vätskekartongstillverkarna i världen och är globalt ledande inom högporöst säckpapper av nyfiber. I Europa har BillerudKorsnäs en ledande position inom nyfiberbaserade kraftpapper, fluting och helvit liner samt är en av de större producenterna av nyfiberbaserad förpackningskartong inom premiumsegmentet. BillerudKorsnäs har också en bred och djup kunskap om hur en förpackning ska designas och konstrueras för att klara sin uppgift.

Geografisk expansion


Europa utgör BillerudKorsnäs största marknad, med omkring 72 procent av försäljningen. Den europeiska marknaden är stabil men med relativt låg tillväxt totalt sett. Samtidigt innebär få procents ökning på en så stor marknad mycket volymmässigt. För att expandera geografiskt fortsätter koncernen att etablera sina erbjudanden på tillväxtmarknader utanför Europa, där de globala trenderna ökar efterfrågan på hållbara produkter och lösningar. Den asiatiska marknaden, med en förväntad tillväxt på 4,4 procent, väntas öka mest. BillerudKorsnäs produkter säljs globalt och bolaget har säljkontor i 16 länder.

Expansion i värdekedjan

En stor andel av BillerudKorsnäs försäljning sker idag till konverterare. Bolagets erfarenhet och kompetens inom förpackningsområdet innebär en möjlighet för BillerudKorsnäs att i större utsträckning bidra även till varumärkesägares konkurrenskraft. Det kan handla om allt ifrån att bistå med input kring materialval och konstruktion, till att ta fram lösningar som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnader samt minskar svinn och miljöpåverkan. För BillerudKorsnäs innebär expansion i värdekedjan potential för nya intäkter och fler kunder. Andelen av den totala tillväxten som kommer från förpackningslösningar förväntas öka de kommande åren.

Helhetslösningar på nya marknader


På nya marknader krävs ofta helhetslösningar för att kunna introducera nya material. Managed Packaging, vars hela affärsmodell är baserad på förpackningslösningar, ingår i affärsområdet Corrugated Solutions. Verksamheten är främst inriktad på Asien, där bolaget erbjuder globala varumärkesägare och detaljhandelskedjor med tillverkning i Asien olika typer av förpackningslösningar och tjänster. Affärsmodellen skapar möjligheter att växa konceptet med globala lösningar till kunder i flera olika länder. Fokus är inom segment där BillerudKorsnäs material på sikt har potential att skapa unika fördelar.

Se även

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete