Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde

En långsiktigt konkurrenskraftig tillgångs- och produktportfölj är avgörande för en fortsatt lönsam tillväxt. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt erbjudande och öka kundernas konkurrenskraft.

  • Fokusera vårt erbjudande där vi kan maximera både kundvärde och lönsamhet Vi har ledande positioner främst inom premiumsegment. Det är optimalt både ur ett kundvärdes- och lönsamhetsperspektiv. Genom att öka vår förståelse för och samarbeta med kunderna, kan vi utveckla de nya nischprodukter som bibehåller och stärker våra marknadspositioner. 
  • Bättre produktmix och ökad produktionskapaciteten Vår nya kartongmaskin i Gruvön är en viktig del i planen för lönsam tillväxt, inte bara genom den väsentligt ökade produktionskapaciteten utan också genom en förbättrad produktmix och flexibilitet. Vi ser kontinuerligt över möjligheter till kapacitetsökningar och optimering av vår produktionsstruktur.

Se även

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet