i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt erbjudande och öka kundernas konkurrenskraft. Vår ambition är att växa inom attraktiva marknadssegment där slutprodukterna har höga förädlingsvärden.

Erbjudanden fokuserade på kundvärde

Vi har ledande positioner främst inom premiumsegment. Det är optimalt både ur ett kundvärdes- och lönsamhetsperspektiv. Genom att öka vår förståelse för och samarbeta med kunderna, kan vi utveckla nya nischprodukter. Läs mer.

Optimerad produktmix och ökad produktionskapacitet

De senaste årens investeringar har ökat produktionskapaciteten, skapat förutsättningar för en förbättrad produktmix och en ökad flexibilitet att möta förändringar i efterfrågan. Arbetet med att uppnå alla maskiners fulla potential pågår för fullt och nya möjligheter utvärderas kontinuerligt.

Se även

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Förpackningslösningar

Läs mer om våra förpackningslösningar

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet