Vår mission

BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – beskriver syftet med vår verksamhet.

Den är styrande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar.

Vi utmanar på flera sätt.

Vi tänker utanför ramarna för att skapa innovativa förpackningslösningar som ännu inte finns. Vi utvecklar våra pappersmaterial så att de kan användas ännu smartare och effektivare i syfte att ersätta andra material.

Vi skapar nya affärsmodeller och intäktsströmmar.

Ett nära samarbete med konverterare, varumärkesägare och andra intressenter är helt avgörande för att hitta de lösningar som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling.

Att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid är målet med allt vi gör.

För oss är hållbarhet inte bara nödvändigt för världens utveckling utan också en affärsmöjlighet.

Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd. För att skapa en ljus framtid för kommande generationer är en omställning till ett hållbart och bio-baserat samhälle viktigt. Den privata sektorn spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att utmana det konventionella vill vi ta ledningen.

Stories

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant