Effektiva produktionsansläggningar

Vi arbetar målmedvetet för att realisera den potential som finns i vår produktionsstruktur och i de investeringar som genomförts under senare år. Att arbeta för en olycksfri arbetsplats höjer effektiviteten och bidrar till produktionsstabilitet. Vi försöker också hela tiden hitta förbättringar som leder till att varje maskin kan köras med optimal hastighet och tillverka med hög kvalitet under så många som möjligt av dygnets timmar.

 

Våra produktionsanläggningar ligger i Grums utanför Karlstad, Skärblacka nära Norrköping, Karlsborg några mil utanför Kalix, i Gävle, i Frövi/Rockhammar söder om Lindesberg, i Jakobstad in Finland. Vi har också produktionsanläggningar i Escanaba samt Quinnsec, Michigan och Wisconsin Rapids i USA.

Vår produktionsprocess

Läs mer om vår produktionsprocess här.