i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Ansökan om sponsringssamarbeten

För att på bästa sätt bidra till ett mer hållbart samhälle väljer BillerudKorsnäs att fokusera våra samarbeten på sociala initiativ med fokus på barn och ungdomar. Initiativen ska utöver socialt ansvarstagande bestå av ett kontinuerligt och hållbart arbete samt ha lokal geografisk koppling till BillerudKorsnäs i Karlsborg.

Vi vill att initiativen ska gynna det samhälle vi verkar i. Målet med våra samarbeten är att stärka vår lokala anknytning samtidigt som vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vi inleder inte samarbeten med enskilda individer för punktinsatser eller elitsatsningar.

För att er ansökan ska kunna behandlas av oss måste alla fält i ansökningsformuläret fyllas i. Försök vara så tydlig som möjligt. Ansökningstiden går ut 2022-02-20 och vi lämnar besked till er senast den 31:e Mars.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas