Vår produktionsprocess

1. Skog

BillerudKorsnäs tillverkar förpackningsmaterial av nyfiber från barrträd eller lövträd. Koncernen köper bara virke från välskötta skogar.

2. Avbarkning

Massaveden avbarkas. Barken återanvänds som bränsle.

3. Flis

Avbarkad ved huggs till flis.

4. Massaproduktion

Sulfatmassan produceras genom att flisen kokas med kemikalier under tryck och vid hög temperatur.

5. Raffinering/ förfining

Fibermassan renas och bleks i de fall slutprodukten kräver detta. Efter kokningen tvättas och silas massan för att bli så ren som möjligt.

6. Pappersproduktion

Pappersframställningen sker i tre steg: formning, press och tork.

7. Pappersrullar och massaförpackningar

De färdiga och skurna pappersrullarna eller massan förpackas för leverans till kund.

8. Transporter

Leveranserna sker via sjö-, järnvägs- eller vägtransporter.

9. Konverterare

En stor del av omsättningen kommer från kunder som konverterar BillerudKorsnäs förpackningsmaterial till olika typer av förpackningar.

10. Hållbara förpackningar

BillerudKorsnäs nyfiberbaserade förpackningsmaterial ger hållbara förpackningar som kan utmana konventionella förpackningar.