i aM sick sons worK
Git Navigation_Refactoring 2022-04-13_12:42
Nyhet
28 sep 2017, 9:47 CET

BillerudKorsnäs i hållbarhetstopp på Stockholmsbörsen

I Handelshögskolans studie ”Walking the talk?” 2017 rankas BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete bland de bästa bland stora bolag på Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX Large Cap Index. 

Handelshögskolan i Stockholms studie ”Walking the talk?”, som i år genomförs för andra gången, fokuserar på hur företag kommunicerar vad de ska göra inom området hållbarhet, jämfört med redovisningen av vad de faktiskt har genomfört. Endast information som är publicerad på bolagens hemsidor samt i deras hållbarhets- och årsrapporter ligger till grund för bedömningen.

BillerudKorsnäs har gjort en stark förbättring, jämfört den totala bedömningen 2015, både avseende beskrivningen av bolagets ambitioner och avrapporteringen av man har åstadkommit. Med det placerar sig BillerudKorsnäs bland de bästa bolagen på Stockholmsbörsen NASDAQ OMX Large Cap Index.

Vi är glada att se hur våra höga ambitioner och resultat inom hållbarhetsområdet når ut i kommunikationen. Vår mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid kräver att vi har höga prestanda i alla avseenden, men också att vi fortlöpande ger grundlig och korrekt information till våra intressenter. Här får vi ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Henrik Essén, SVP Communications & Sustainability

Uppgifterna för 2017 har med samma metodik som vid förra tillfället, samlats in av två ekonomistudenter under ledning från Handelshögskolan i Stockholm och på uppdrag av forskningscentret Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), och en slutsats från studien är att de allra flesta bolagen kommunicerar mer om vad man ska åstadkomma än man informerar om konkreta åtgärder som har genomförts.
De stora bolagen på börsen har sedan den förra studien, 2015, visserligen lyft hållbarhetsfrågorna högre upp på den strategiska agendan. Nästan alla bolag har definierat mål inom flera dimensioner av hållbarhetsarbetet vilket återspeglas i uttalanden från vd och styrande formuleringar för bolagens värderingar, uppgift och vision. Fortfarande är det dock ovanligt med mål som sträcker sig längre än till 2020.

Läs mer om resultaten i rapporten här.